MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” po raz kolejny opublikuje ranking najlepszych programów MBA. W tym roku zmieni się jego układ. Programy zostaną podzielone na dwie kategorie: klasyczne  typu „Executive” oraz pozostałe. W związku z tym zmienią się metodologia rankingu oraz warunki brzegowe wejścia do rankingu.

Zawirowania związane z koniecznością adaptacji uczelni do nowych warunków funkcjonowania wywarły istotny wpływ na praktyki dydaktyczne. Tak stało się np. ze zdalnym nauczaniem, co, niezależnie od problemów organizacyjnych, wniosło pewne bardzo pozytywne zmiany: np. bardziej rozbudowane platformy internetowe, bazę wiedzy o rozszerzonych funkcjonalnościach lub zwiększony udział wykładowców z różnych zakątków świata poprzez udoskonalone media elektroniczne.

Ranking MBA 2022 idzie więc z duchem czasów i będzie wprowadzał  kolejne zmiany, które, naszym zdaniem, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom uczelni i dyrektorów poszczególnych programów MBA. Wydanie tegorocznego rankingu planujemy na przełomie listopada i grudnia 2022 roku.

Największą zmianą w tegorocznym wydaniu będzie rozbicie rankingu na dwie kategorie. W pierwszej znajdą się klasyczne programy typu „Executive” reprezentujące najwyższy poziom programów MBA. Są one przeważnie pozycjonowane jako flagowe produkty uczelni, które chcą być postrzegane jako konkurujące z najlepszymi uczelniami na rynku europejskim lub nawet światowym.

Druga kategoria będzie obejmowała wszystkie inne programy, które spełniają ubiegłoroczne warunki, i to niezależnie od tego, czy będą to programy branżowe (np. finanse, farmacja, nowe technologie], czy też klasyczne programy MBA, ale nieco krótszego cyklu, aniżeli programy ‘Executive’.

Zakwalifikowanie się programu MBA do kategorii „A” będzie się opierało o minimum jedną międzynarodową akredytację spośród czterech, które gwarantują najwyższy możliwy standard tego typu programów — są to EQUIS, AACSB i AMBA lub EPAS.

Z kolei programy chcące się zakwalifikować do kategorii „B” muszą spełnić te same warunki, co w poprzednich latach, a więc zawierać  min. 300  godzin lekcyjnych typu F2F, minimum dwa semestry, i mieć już dwa roczniki absolwentów.

Ponadto, zarówno w przypadku kategorii A, jak i  B, uczelnia musi znajdować się w Rankingu Uczelni Wyższych Perspektyw w 2022 roku. Ponieważ jednak powstaje coraz więcej programów o zasięgu regionalnym, często operujących w ścisłej współpracy z firmami ze swego bliskiego otoczenia lub np. z lokalnymi strefami ekonomicznymi, będziemy chcieli wprowadzić od tego roku rankingi regionalne, tak aby w każdym z planowanych na tym etapie pięciu regionów, móc wytypować 3 do 5. topowych programów, niezależnie od tego, czy należą one do kategorii A czy B.

Przeprowadziliśmy wstępnie krótką sondę z sześcioma dyrektorami topowych polskich programów MBA, aby zbadać, w jakim stopniu proponowane zmiany spotkają się z ich aprobatą. Miło nam potwierdzić, że wszyscy jednogłośnie poparli nasze propozycje, więc przedłożymy te zmiany wszystkim uczelniom i przeprowadzimy krótki webinar w drugiej połowie października, aby omówić te kwestie w szerszym gronie.

Liczymy na liczny udział uczelni w naszym badaniu. Wiemy, że potencjalni uczestnicy programów MBA liczą na nasz Ranking, aby uzyskać maksimum informacji nt. atutów poszczególnych programów, które biorą pod uwagę. Jest także szeroka rzesza pracodawców, którzy kierują się rankingiem przy wyborze kandydatów do kluczowych ról i stanowisk w swoich organizacjach.

Wiemy natomiast, że to prawdopodobnie uczelnie i szefowie poszczególnych programów MBA najbardziej czekają na wyniki naszego badania, bo jest to dla nich istotny sprawdzian tego, w jakim stopniu praca włożona w ulepszanie treści, formy i jakości swoich programów świadczy o efektywności ich wysiłków.

Polski uczelnie pną się w światowych rankingach, o czym świadczy np. ostatni ranking THE (Times Higher Education), w którym w tym roku znalazły się 34 polskie uczelnie, o 10 więcej niż w 2021 roku !

Wiemy jednak, że jest to bieg długodystansowy, a przyszłość, jaka przed nami się rysuje, przynosi kolejne wielkie wyzwania. Bez względu na spowolnienie gospodarki, czy kryzys energetyczny musimy w miarę naszych możliwości działać solidarnie i nie upatrywać w Rankingu MBA tylko narzędzia do napędzania niezdrowej konkurencji. Wszędzie, gdzie jest to możliwe, zwierajmy nasze szeregi, bo sukces naszego kraju jest nieodzownie uzależniony od jakości naszej edukacji.

Mik Kuczkiewicz

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt