MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Być docenionym przez swoje środowisko, we własnym kraju, to u nas szczególny powód do dumy! Perspektywy przyłączają się do gratulacji dla prof. Marka Konarzewskiego z okazji wyboru go na funkcję prezesa w kadencji 2022-2026, trzynastego w historii PAN.

Trzymamy kciuki, aby tym razem „13” okazała się szczęśliwa! A szczęście to będzie potrzebne, bo problemów i wyzwań w Akademii i jej okolicach pojawiło się szczególnie dużo. Symbolem PAN jest stojący przed jej siedzibą pomnik Kopernika, ale tym razem nasz wybitny uczony raczej Akademii nie pomoże…

Na prof. Marka Konarzewskiego głosowało 105 ze 218 obecnych członków PAN (przy 209 ważnych głosach i 2 głosach wstrzymujący się). Drugi kandydat, prof. Paweł Rowiński, zdobył 102 głosy.

Nowy Prezes PAN podkreślał, że zmiana w Akademii musi być wynikiem wspólnych działań. Nawołał do zniesienia podziałów, a także zwiększenia słyszalności głosu naukowców wśród opinii publicznej oraz przywrócenia decydenckiej roli gremium akademików.

Prof. Marek Konarzewski jest biologiem. Zajmuje się zagadnieniami z pogranicza ekologii, biologii ewolucyjnej, fizjologii i ewolucji zwierząt. Pracuje na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem korespondentem PAN od 2010 roku z Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN. Pełni też funkcję wiceprezesa Oddziału PAN w Olsztynie i Białymstoku.

Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku. W 1990 r. obronił doktorat, w 1996 r. habilitował się, a w 2004 r. uzyskał tytuł profesora nauk biologicznych. W latach 1991-1993 był stypendystą Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles, gdzie pracował w zespole Jareda Diamonda. Równolegle z pracą badawczą zyskał doświadczenie w dyplomacji, m.in. pełnił funkcję radcy-ministra ds. wymiany naukowo-technologicznej w Ambasadzie RP w Waszyngtonie.

Interesuje go współpraca międzydziedzinowa, łącząca nauki humanistyczne i przyrodnicze, czego dał wyraz m.in. w swojej książce popularnonaukowej „Na początku był głód”. Pasjonuje się też fotografią. Jest m.in. współautorem albumu „Ścieżkami Puszczy Knyszyńskiej”.

Zgodnie z ustawą o PAN, prof. Konarzewski zostanie formalnie nowym, trzynastym z kolei prezesem PAN, dopiero w momencie powołania go na to stanowisko przez Prezesa Rady Ministrów. Powołanie to następuje na podstawie wyboru Zgromadzenia Ogólnego PAN.

Źródło informacji i zdjęć: Polska Akademia Nauk

Źródło: https://informacje.pan.pl

 

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt