MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Władze Uniwersytetu Gdańskiego powołały Centrum Badań nad Gospodarką Morską, którego podstawowym celem będzie wspieranie rozwoju wszystkich obszarów gospodarki morskiej.

Centrum Badań nad Gospodarką Morską ma "aktywnie działać na rzecz niebieskiej gospodarki, służąc wsparciem na różnych etapach prowadzenia badań i projektów naukowych związanych z gospodarką morską. Po drugie, ma stanowić forum współpracy podmiotów gospodarki morskiej, łącząc potencjał nauki z biznesem, po trzecie, ma służyć jako platforma regulacyjno-informacyjna, która obejmuje sprawy tej dziedziny" - zapowiada prof. Dorota Pyć, kierownik Katedry Prawa Morskiego na Wydziale Prawa i Administracji UG oraz przewodnicząca Komisji Prawa Morskiego PAN, która objęła kierownictwo nowej jednostki.

Badania związane z morzem – w bardzo szerokim ujęciu – od prawa morskiego, przez ochronę środowiska morskiego, aż do gospodarki i transportu morskiego, prowadzone są w Uniwersytecie Gdańskim od początku jego istnienia. Nowa jednostka została powołana w związku z realizacją celów zrównoważonego rozwoju.

"Współczesna gospodarka morska jest sumą różnego rodzaju działalności prowadzonych przez podmioty realizujące swoje cele i interesy z wykorzystaniem morza i jego zasobów" - podkreślono w komunikacie. Obejmuje w szczególności transport morski i powiązany z nim transport śródlądowy; porty morskie; przemysł okrętowy; morski przemysł wydobywczy, energetykę morską, rybołówstwo, akwakulturę i przetwórstwo rybne, morskie badania naukowe i rozwój, edukację i zarządzanie zasobami ludzkimi, administrację morską, morskie dziedzictwo kultury oraz budowanie morskiej świadomości społecznej, a także turystykę morską i przybrzeżną.

Jak zaznacza uczelnia, "współcześnie gospodarka morska mierzy się z wymagającymi odpowiednich rozwiązań wyzwaniami społeczno-gospodarczymi pozostającymi w ścisłej relacji do stosunków międzynarodowych".

"Polska gospodarka morska tak, jak europejska blue economy, wchodzą w skład globalnej gospodarki morskiej, nazywanej oceaniczną. Niebieska gospodarka ma i będzie miała w przyszłości kluczowe znaczenie w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju" - podkreślono w komunikacie zamieszczonym na stronach UG.

Nowa jednostka Uniwersytetu Gdańskiego ma współpracować z instytucjami, przedsiębiorcami sektora morskiego, organizacjami pozarządowymi i wszystkimi zainteresowanymi gospodarką morską podmiotami.


 
Źródło: https://naukawpolsce.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt