MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Centrum w Dziekanowie Leśnym pod Warszawą powstało w ciągu dwóch lat. Rektor UKSW, ks. prof. Ryszard Czekalski podkreślił, że miejsce to jest realnym pomostem między światem nauki a  światem gospodarki.

– Nasz Uniwersytet dojrzał już do tego, będąc wciąż młodą jednostką na mapie akademickiej, aby wyniki badań wdrażać do gospodarki – powiedział ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski. Podkreśli, że Multidyscyplinarne Centrum Badawcze jest wyrazem społecznej odpowiedzialności nauki, która odnosi się zarówno do kształcenia elity intelektualnej kraju, ale i faktu, że nasze prace badawcze mają służyć społeczeństwu i podnosić jego standard życia.

Obecny na uroczystości minister edukacji i nauki prof. Przemysław Czarnek wyraził uznanie z powodu błyskawicznego rozwoju naukowego i badawczego naszego Uniwersytetu, ale także infrastrukturalnego, który jest konieczny, by rozwój nauki i badań był szybszy. – Multidyscyplinarne Centrum Badawcze to pomost między nauką, a biznesem, to praktyczny pomnik kard. Stefana Wyszyńskiego, patrona Uczelni – podkreślił prof. Czarnek.

Minister zaznaczył, że takich właśnie pomników potrzebujemy w naszych czasach. Żyjemy bowiem w czasach rewolucji kulturowej i społecznej, której cechą jest obalanie i opluwanie autorytetów, a przykładem tegto są brutalne ataki na Jana Pawła II. – Budujmy pomniki naszym autorytetom – zaapelował.

Uroczystego otwarcia Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego poprzez przecięcie wstęgi dokonali: kard. Kazimierz Nycz, Wielki Kanclerz Wydziałów Kościelnych UKSW; prof. Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki; Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego; Paweł Śliwa, wiceprezes zarządu ds. innowacji PGE; ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, rektor UKSW w latach 2012-2020 oraz rektor UKSW, ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski. Kard. Kazimierz Nycz poświęcił nowy gmach MCB.

Rektor UKSW podziękował wszystkim, bez których pomocy finansowej powstanie Centrum nie byłoby możliwe, przede wszystkim samorządowi województwa mazowieckiego. Inwestycja, o wartości około 90 mln złotych, została zrealizowana m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w latach 2014-2020 oraz była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

– MCB to jedno z największych centrów, jakie samorząd województwa mazowieckiego wsparł wykorzystując fundusze unijne – powiedział marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. – Centrum to miejsce kreowania nauk, które wpisują się w rozwój Mazowsza i naszego regionu. W województwie mazowieckim działa blisko 80 tys. zarejestrowanych firm, które potrzebują innowacji i nowej myśli technicznej. MCB jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie.

Partnerami nowo powstałego Centrum UKSW są m.in. PGE Polska Grupa Energetyczna, KGHM Polska Miedź S.A, spółka TERMOCENT i spółka GEOCOM.

Wiceprezes zarządu ds. innowacji PGE Paweł Śliwa wyjaśnił, że spółka wspólnie z MCB rozwija projekt w zakresie testowania systemów operacyjnych. – W planach są kolejne przedsięwzięcia związane m.in. z cyberbezpieczeństwem, energią odnawialną czy morską, w tym recyklingiem łopat wiatrowych na morzu.

Jan Szewczak, członek zarządu PKN Orlen ds. finansowych, podkreślił, że nie wszystkie uczelnie mogą pochwalić się takimi centrami badawczymi. – UKSW to miejsce kształtowania talentów, gdzie postęp i rozwój współgra z podtrzymywaniem tradycyjnych wartości – dodał.

Kardynał Kazimierz Nycz prosił twórców i pracowników Centrum, aby byli świadomi ambiwalencji postępu. – Dobrze, że MCB będzie wiązało naukę i gospodarkę. Starajmy się, żeby wszystko służyło dobru człowieka – zaznaczył kard. Nycz.

Podziękowania za współpracę

Rektor UKSW podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania MCB, szczególnie dr. inż. Jarosławowi Protasiewiczowi, dyrektorowi Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego oraz płk. dr Alicji Trochimiuk, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie, a także konsorcjantom: Wojciechowi Dąbrowskiemu, prezesowi Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.; Pawłowi Śliwie, wiceprezesowi zarządu PGE S.A. ds. innowacji; Tomaszowi Zdzikotowi, p.o. prezesowi KGHM Polska Miedź S.A.; Markowi Kitlińskiemu, prezesowi firmy TERMOCENT oraz Waldemarowi Leśko, prezesowi spółki GEOCOM.

Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski podziękował także tym, „którzy byli u podstaw pomysłu i rozpoczęli realizację tej inwestycji” – ks. prof. Stanisławowi Dziekońskiemu oraz prof. Markowi Niezgódce, byłemu dyrektorowi Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii (poprzednikowi MCB), a także obecnemu dyrektorowi MCB ks. dr. inż. Markowi Muzykowi oraz Sławomirowi Wiśniewskiemu, kierownikowi projektu.

Transfer nowych technologii

Działalność badawcza Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego UKSW opiera się na zastosowaniu rozwiązań cyfrowych w różnych obszarach badawczych m.in. w zakresie projektowania i syntezy nowych materiałów o ekstremalnych własnościach, inteligentnym monitoringu środowiska naturalnego, medycynie, energetyce oraz w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, symulacji wizualnej i geomatyce. Dedykowane laboratoria i pracownie kierowane są przez specjalistów z różnych dziedzin nauki: fizyki, matematyki, bezpieczeństwa, medycyny czy przyrody. Eksperci, którzy współpracują z MCB tworzą nowatorski system transferu nowych technologii badawczych do gospodarki oraz doskonalą swoje kompetencje w zakresie transformacji cyfrowej.

Powstanie innowacyjnego ośrodka jest oznaką potencjału badawczego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Centrum z sukcesem realizuje zlecane przez sektor prywatny i administrację publiczną projekty, które odpowiadają na współczesne potrzeby gospodarcze i społeczne.


Źródło: https://uksw.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt