MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Z najnowszego raportu Sieci Badawczej Łukasiewicz wynika, że Politechnika Śląska – z ponad 270 doktoratami wdrożeniowymi – zajmuje I miejsce w Polsce (16% w skali kraju).

Na Politechnice Śląskiej doktoraty wdrożeniowe są realizowane niemal we wszystkich dyscyplinach naukowych i stanowią około 40% wszystkich doktoratów.  – W mojej ocenie to jeden z najbardziej udanych tego typu programów ministerialnych. Pozwala on na realną współpracę nauki z przemysłem. Korzystają na nim wszystkie strony: doktoranci, uczelnie i przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo uzyskuje prawa do wszelkich rozwiązań i patentów, które powstaną. Doktorant uzyska stopień naukowy doktora, a jednocześnie będzie miał już na swym koncie wdrożenia konkretnych rozwiązań technologicznych; ponadto doktorant otrzymuje stypendium. Z kolei korzyścią dla Politechniki Śląskiej jest to, że innowacyjne technologie powstają pod okiem promotorów z naszej uczelni – powiedział dyrektor Szkoły Doktorów Politechniki Śląskiej prof. Tadeusz Wieczorek.

O zainteresowaniu tym programem na Politechnice Śląskiej decyduje m.in. lokalizacja w najbardziej uprzemysłowionej części Polski oraz bardzo dynamicznie rozwijająca się współpraca z otoczeniem gospodarczym. – W naszym regionie mamy dużą gęstość przemysłu i zakładów z branży innowacyjnych technologii, a nasi pracownicy naukowi chętnie i aktywnie współpracują z nimi – dodał prof. Wieczorek.

Obecnie trwa 6. edycja programu, a  pierwsze obrony doktoratów wdrożeniowych na Politechnice Śląskiej już w przyszłym roku.

W pierwszych pięciu edycjach programu pozytywnie oceniono i zarekomendowano do realizacji 2293 projekty. Zestawiając to z liczbą wszystkich realizowanych w ciągu ostatnich pięciu lat doktoratów wynika, że ponad 7% doktorantów w Polsce bierze udział w programie „Doktorat wdrożeniowy”. Dotychczas w programie udział wzięło 66 uczelni wyższych z 21 polskich miast. Przeważająca część doktoratów wdrożeniowych (63,7%) dotyczy nauk inżynieryjnych i technicznych.

Celem i założeniem programu doktoratów wdrożeniowych jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich. Program polega na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami, której efektem są wdrożenia technologiczne opracowane przez doktorantów.

Pełny raport: 01_LUKASIEWICZ_broszura_doktoraty_210x267.indd

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt