MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Prof. Marek Szyndel z SGGW otrzymał z rąk prof. Arthura Mola Prezydenta ICA (Association of European Life Universities), ICA Excellence Award 2022.

Nagroda przyznawana jest osobie, która wykazuje się wyjątkowym świadomym przywództwem, jest inspiracją oraz wnosi wiedzę poprzez badania i/lub innowacje na rzecz europejskiej i światowej zrównoważonej biogospodarki o obiegu zamkniętym, jak również podnosi poziom edukacji i rozwija współpracę poprzez udział w platformach, wspólne uczenie się, zasięganie i/lub wymianę doświadczeń  w obszarach istotnych dla ICA.

Prof. dr hab. Marek Stefan Szyndel spełnia te wszystkie warunki, a nagroda ICA potwierdza jego wybitne osiągnięcia.

 

Źródło: https://www.sggw.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt