MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Program Twinning to model współpracy między instytucjami, koordynowany przez Cormack Consultancy Group przy wsparciu Universities UK International, który umożliwia uczelniom z całego świata wspieranie ukraińskich szkół wyższych w realny sposób.

Ukraiński sektor szkolnictwa wyższego znajduje się pod dużą presją. Według Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy ponad 95 szkół wyższych zostało uszkodzonych, a co najmniej dziewięć zostało kompletnie zniszczonych. Oprócz bezpośredniego śmiertelnego zagrożenia dla osób pozostających w Ukrainie oraz poważnego kryzysu humanitarnego istnieje potrzeba wsparcia ukraińskiego systemu szkolnictwa wyższego.

Innowacyjny program Twinning ma na celu ustanowienie ponad 100 długoterminowych, zrównoważonych partnerstw między ukraińskimi instytucjami a partnerami międzynarodowymi w celu wspierania ukraińskich studentów, wykładowców i pracowników podczas wojny, a także po wojnie. Strategia ta ma na celu odbudowę ukraińskich uczelni.

Koncepcja jest prosta: po zarejestrowaniu się do udziału w Twinningu międzynarodowe instytucje partnerskie zostają połączone z ukraińskim uniwersytetem o podobnym profilu edukacyjnym, misji i wielkości. Instytucje angażują się w szereg spotkań, poznają potrzeby ukraińskich partnerów. Współpracując ściśle, partnerskie instytucje budują strategię współpracy opartą na ich potrzebach, zasobach i mocnych stronach.

Partner międzynarodowy zobowiązuje się wspierać ukraiński uniwersytet przez minimum 5 lat. Partnerstwa zapewnią szeroki zakres praktycznej pomocy, w tym między innymi:

- organizowanie krótkoterminowych programów mobilności i stypendiów dla ukraińskich studentów,

- prowadzenie kursów online dla studentów w Ukrainie i w innych krajach,

- ułatwienie dzielenia się zasobami akademickimi takimi jak biblioteki, bazy danych i sprzęt techniczny,

 - wzajemne uznawanie punktów, aby anglojęzyczni ukraińscy studenci mogli brać udział w kursach online na brytyjskich uniwersytetach, które liczą się do uzyskania końcowego stopnia naukowego,

- umożliwienie ukraińskiego nauczania i badań naukowych w laboratoriach i salach lekcyjnych w Wielkiej Brytanii,

- ochrona ukraińskich archiwów w instytucjach brytyjskich, a także promowanie możliwości wymiany kulturowej i językowej w obu instytucjach.

Dotychczas zawarto ponad 100 partnerstw między ukraińskimi uniwersytetami i instytucjami w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Brytyjski rząd ogłosił, że kolejne ukraińskie uczelnie zamierzają nawiązać współpracę z instytucjami brytyjskimi.

Opr. MTA

Źródło:

 

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt