MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Choć w rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 większość polskich uczelni nie odnotowała znaczącego wzrostu liczby kandydatów z Ukrainy, to część uchodźców zdecydowała się podjąć studia (w tym doktoranckie) w Polsce.

Z myślą o jak najlepszej asymilacji takich osób Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki wystąpiło ze współfinansowanym przez MEiN projektem Skills Above Borders.

Projekt skierowany jest do studentów i młodych naukowców, a polegać ma na wyposażeniu takich osób w wiedzę i kompetencje przyszłości. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Skills Above Borders realizowany jest w ośrodkach akademickich, szkolnych i biznesowych w całej Polsce. Inicjatywa ma otworzyć nowe możliwości dla młodych utalentowanych Ukraińców. Projekt składa się z dwóch odrębnych etapów. W pierwszej fazie uczestnicy otrzymują dostęp do 24 unikalnych filmów szkoleniowych z zakresu umiejętności społecznych, dydaktyki biznesu i robotyki. Te filmy zostały nagrane przez najlepszych profesjonalnych trenerów w Polsce. Filmy są publikowane na stronie projektu na Facebooku.

Drugi etap to program szkoleniowy i mentoringowy dla 20 najbardziej ambitnych i kreatywnych beneficjentów. W ramach tego etapu przewidziano m.in.:

  • warsztaty z umiejętności miękkich
  • warsztaty z umiejętności biznesowych
  • warsztaty z robotyki i pomoce do warsztatów hardware – zestawy do nauczania robotyki
  • 3-miesięczny mentoring z naukowcem z Polski
  • praktyki w szkołach w grupach ukraińskojęzycznych, gdzie beneficjenci będą doskonalić nabyte umiejętności oraz pełnić misję edukacyjną
  • jednodniowe praktyki w firmach stosujących robotyzację jak Mitsubishi Electric, Astor Robotic Center, czy Sygnis Technologies.

Więcej: https://www.facebook.com/skillsaboveborders.

 

MT

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt