MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

We wsparciu udzielanym przez społeczność akademicką Politechniki Poznańskiej uchodźcom nie bez znaczenia są, wypracowywane od lat, bardzo bliskie relacje z uczelniami ukraińskimi w zakresie wspólnych badań, organizowania konferencji, wymiany kadr czy studentów.

Jednak po wybuchu wojny skupiliśmy się nie na tym, jak podtrzymać tę swoistą wspólnotę interesów akademickich, lecz jak nieść pomoc tym, którzy schronili się w Polsce, a także tym, którzy aktywnie walczą o swoją ojczyznę.

Specjalnie dla Newslettera Akademickiego o działaniach prowadzonych przez PP na rzecz Ukrainy pisze prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, rektor PP.

Po wybuchu wojny pierwszym wyzwaniem była pomoc materialna i psychologiczna dla ukraińskich studentów i pracowników, a także ich rodzin, którym udało się dotrzeć do Poznania. W tym celu udostępniliśmy na kilka miesięcy obiekty Politechniki Poznańskiej – w głównej mierze jako punkt recepcyjny dla kolejnych fal migracyjnych.

Wsparcie na wielu frontach

W tym czasie nasi naukowcy współpracujący z Ukraińcami zbierali dane o potrzebach osób, które z różnych powodów zdecydowały się pozostać w Sumach, Kijowie, Iwano-Frankiwsku. W ramach akcji #PPwspieraUkrainę zorganizowano na uczelni zbiórki celowe. Listy potrzeb koncentrowały się zawsze wokół dwóch grup: militarne i medyczne. Dary ze zbiórek przekazywano odpowiednio do wojsk obrony terytorialnej oraz do uczelni partnerskich. Przeprowadzono dwie licytacje prac, obrazów, grafik, fotografii studentów i pracowników Politechniki Poznańskiej. Dzięki nim 22 600 złotych zasiliło dedykowane pomocy Ukrainie konto Fundacji na rzecz Rozwoju Politechniki Poznańskiej.

Zbierano też rzeczy dla świetlicy prowadzonej przez Fundację Bilingwo, gdzie czas spędzają dzieci z Ukrainy. Za pośrednictwem przedsiębiorcy zatrudniającego obywateli Ukrainy transport trafił do 90 ukraińskich rodzin. Dla studentów z Ukrainy zorganizowaliśmy szkołę letnią w zakresie sztucznej inteligencji. Odbyło się wydarzenie MALI NAUKOWCY Z UKRAINĄ.

Ułatwienia dla studiujących

Nasz stabilny system pozwolił na przygotowanie odpowiednich procedur, jak na przykład przyjęcie na studia w ramach przeniesienia z uproszczonym mechanizmem. Studenci z Ukrainy mogą ubiegać się o umorzenie opłaty za studia, wnioskować o zapomogę lub stypendium socjalne, a studenci z numerem PESEL UKR mają umorzone opłaty za studia. W nowych procedurach ustaliliśmy: zwolnienie z apostille, zwolnienie z tłumaczenia przysięgłego, zwolnienie z zaświadczenia stwierdzającego uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju pochodzenia.

Obecnie w Politechnice Poznańskiej studiuje 218 obywateli Ukrainy, co stanowi około 20% wszystkich obcokrajowców. Te osoby mają nasze pełne wsparcie – wiemy, że nie jest im łatwo, szczególnie jeśli wciąż myślą o swoich bliskich.

Społeczność akademicka pokazała, że w pełni wspiera i utożsamia się z Ukrainą. Nasz głos z pewnością jest słyszalny. Dziś nie mamy jednak zbyt wielu narzędzi, by aktywnie włączyć się w walkę przeciwko Rosji. Czas akademików nadejdzie, gdy zakończy się wojna. Wtedy dopiero Ukraina będzie potrzebować wsparcia w edukacji, wykwalifikowanej kadry, inżynierów na wielu placach budów. To plan na najbliższych kilka, jeśli nie kilkanaście lat.

Polska jest przyjacielem Ukrainy

Pokazywaliśmy to dużo wcześniej, a po 24 lutego 2022 r. po czynach nas poznano w świecie. Przy czym nie ścigaliśmy się z innymi krajami, kto da więcej. Robiliśmy to, co należy, bo tego „oczekuje się” od przyjaciół.

Ukraińska nauka w obszarach, które są uznawane za priorytetowe w UE, już teraz stoi na niezwykle wysokim poziomie. Brakuje jej jednak warunków, żeby to udowodniła. To będzie możliwe po wojnie. Wiem jedno: chcemy rozwijać świat razem z naszymi sąsiadami.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt