MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Minister Przemysław Czarnek wręczył powołania członkom Zespołu do spraw wypracowania rozwiązań w zakresie kreowania i testowania technologii kosmicznych w warunkach polarnych. 

– Gratuluję serdecznie i cieszę się, że ten zespół powstał. Myślę, że jego działania będą efektywne i wysuniemy z nich pewne wnioski. Mam również nadzieję, że sytuacja gospodarcza i finansowa, na tyle się uspokoi w ciągu najbliższych miesięcy, że będziemy mogli rzeczywiście planować tego rodzaju przedsięwzięcia w przyszłym roku – powiedział szef MEiN. 

Zadania Zespołu do spraw wypracowania rozwiązań w zakresie kreowania i testowania technologii kosmicznych w warunkach polarnych

Do najważniejszych zdań zespołu będą należeć: 

 • inicjowanie i wspieranie działań służących włączaniu polskich stacji polarnych w międzyresortową współpracę na rzecz wykorzystywania polskiej myśli technicznej w działalności polarnej,
 • inicjowanie i wspieranie międzyresortowych działań prowadzących do rozwoju i testowania rozwiązań technicznych i technologicznych stosowanych w eksploracji przestrzeni kosmicznej,
 • przeprowadzenie analizy możliwości zrewitalizowania Polskiej Stacji Antarktycznej im. Antoniego B. Dobrowolskiego w kontekście doprowadzenia istniejącej infrastruktury stacji do stanu umożliwiającego prowadzenie badań naukowych,
 • nawiązywanie współpracy ze światowym środowiskiem badań kosmicznych w kontekście możliwości wykorzystania Polskiej Stacji Antarktycznej im. Antoniego B. Dobrowolskiego,
 • wspieranie działań na rzecz promocji myśli naukowej w obszarze rozwoju technologii kosmicznych, w tym w zakresie rozwoju umiejętności przetrwania w warunkach ekstremalnych przyszłych uczestników wypraw planetarnych,
 • popularyzacja polskich tradycji wypraw polarnych.

Powołani członkowie 

Powołania z rąk Ministra Edukacji i Nauki odebrali:  

 • dr Aleksandra Bukała
 • dr Oskar Karczewski
 • prof. dr hab. Monika Kusiak
 • prof. dr hab. Marek Lewandowski  
 • Krzysztof Maziakowski,
 • dr Adam Nawrot 
 • Krzysztof Otto
 • prof. dr hab. Marek Sarna
 • Włodzimierz Sielski
 • prof. dr. hab. Ryszard Szczerba
 • Borił Wdowczyk, 
 • prof. dr hab. Grzegorz Wrochna, 
 • prof. dr. Hab. Piotr Życki.

Polska Polityka Polarna 

Głównym celem polityki polarnej jest aktywny udział naszego kraju w tworzeniu polityki polarnej na świecie. Działanie to jest realizowane przy wykorzystaniu posiadanych już zasobów i poszukiwaniu nowych. 

Celem szczegółowym jest zabezpieczenie kluczowych interesów Polski związanych z Arktyką i Antarktyką, który polega na stworzeniu synergii między nauką antarktyczną a nowymi technologiami. W działanie to planowane jest włączenie uczelni, instytutów technicznych, Polskiej Agencji Kosmicznej, firm technologicznych oraz start-upów.

 

Źródło: https://www.gov.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt