MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Naukowcy biorący udział w projekcie zbadają nastawienie i preferencje konsumentów odnośnie do innowacyjnych produktów żywnościowych, m. in. zamienników mięsa.

Od lat obserwuje się wzrost obaw konsumentów dotyczących zrównoważenia środowiskowego globalnej podaży żywności, kwestii dobrostanu zwierząt i obaw etycznych dotyczących nawyków żywieniowych i konsekwencji spożywania mięsa na ludzkie zdrowie. Wśród konsumentów rośnie akceptacja żywności pochodzenia roślinnego, a sektory przemysłu ją produkujące rozwijają się. Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs) skłaniają rządy, firmy, naukowców i osoby prywatne do szukania nowych rozwiązań i zmiany nawyków, by do 2030 roku spełnić ich założenia. 

Nowy projekt współpracy między Szwecją, Polską, Litwą, Ukrainą i Mołdawią dotyczący diety roślinnej, jako kroku w kierunku zrównoważonej produkcji i konsumpcji, zbada postawy społeczeństw wymienionych już krajów w stosunku do konsumpcji mięsa i jego przetworów, a także gotowość konsumentów i producentów żywności do spożywania czy wytwarzania substytutów mięsa z różnego rodzaju surowców roślinnych. 

Projekt jest wspierany finansowo przez Instytut Szwedzki (SI) – agencję publiczną, która promuje zaufanie do Szwecji na całym świecie. SI dąży do nawiązania współpracy i trwałych relacji z innymi krajami poprzez wymianę w dziedzinie kultury, edukacji, nauki i biznesu. Projekt prowadzony jest przez dr. Saeida Karkehabadiego i Galię Zamaratskaiję z Wydziału Nauk Molekularnych Szwedzkiego Uniwersytetu Nauk Rolniczych (SLU), a w zespole projektowym znajdują się również szwedzkie organizacje RISE i Kristianstad University oraz partnerzy międzynarodowi: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Litewski Uniwersytet Nauk o Zdrowiu, Narodowy Uniwersytet Nauk Przyrodniczych i Środowiskowych Ukrainy oraz Państwowy Uniwersytet Rolniczy Mołdawii. Ponadto, ważnymi partnerami w projekcie są firmy produkujące żywność z Ukrainy i Mołdawii. 

Według Galii Zamaratskaijej, ostatnie wytyczne żywieniowe zalecają komponowanie diety opartej na pokarmach roślinnych i ograniczanie spożycia pokarmów zwierzęcych. Dieta bogata w pokarmy roślinne i uboga w pokarmy pochodzenia zwierzęcego (zwłaszcza czerwonego mięsa) przynosi korzyści zdrowotne i wiąże się z mniejszym wpływem na środowisko. Szwecja wprowadziła m. in. program zrównoważonej gospodarki środowiskowej jako element oficjalnej krajowej strategii żywnościowej, ale jak do tej pory niewiele krajów poszło w jej ślady. 

Po stronie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w projekt zaangażowana jest prof. Małgorzata Korzeniowska. – Głównym zadaniem UPWr jest pomoc w opracowaniu formularzy ankietowych, przeprowadzenie ankiety na jak największej i najbardziej zróżnicowanej populacji, opracowanie wyników i ich publikacja. Końcowym efektem projektu ma być przygotowanie wspólnego wniosku o większy projekt badawczy ze środków UE – mówi prof. Korzeniowska, kierowniczka Katedry Rozwoju Funkcjonalnych Produktów Żywnościowych i członkini Wiodącego Zespołu Badawczego Żywność funkcjonalna pochodzenia roślinnego (Plants4FOOD).

Aby osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju, należy działać na arenie międzynarodowej – by ujednolicić działania na rzecz zrównoważonej produkcji żywności i jej konsumpcji. Dlatego celem długoterminowym projektu jest otwarcie się na możliwości i znalezienie optymalnych warunków dla produkcji żywności pochodzenia roślinnego oraz poprawa nawyków konsumpcji, które przyczynią się do ogólnego zrównoważenia globalnego łańcucha żywnościowego.

Źródło: https://upwr.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt