MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Choć Wyspy Brytyjskie położone są daleko od wojny w Ukrainie, brytyjskie uczelnie od początku starały się organizować pomoc dla uczelni ukraińskich.

Mimo upływu czasu zaangażowanie w tę pomoc bynajmniej nie słabnie. Szczególnie popularną formą tej pomocy okazała się inicjatywa zwana „Bliźniacze uniwersytety” (Twinning universities). 

Zasada działania programu „bliźniacze uniwersytety” polega na tym, że uniwersytet na Wyspach dobiera sobie za partnera uczelnię o podobnym profilu edukacyjnym, misji i wielkości. Po nawiązaniu bezpośredniego kontaktu i zapoznaniu się z konkretnymi potrzebami ukraińskiej uczelni brytyjski uniwersytet zobowiązuje się przez okres pięciu lat wspierać swojego ukraińskiego partnera.

Przykładowo: Uniwersytet im. Tarasa Szewczenko w Kijowie ma „bliżniaka” w University of Edinburgh, partnerem Politechniki Kijowskiej im. Igora Sikorskiego „KPI” jest University of Sheffield, Politechnika Lwowska zawarła „bliźniaczą” umowę z Nottingham Trent University, a lwowski Uniwersytet im. Iwana Franko z University of Birmingham.

Pomoc ta ma przede wszystkim wymiar praktyczny - chodzi o podtrzymanie działania uczelni przez organizowanie kursów online, pomoc w sprzęcie, umożliwienie kontynuacji badań naukowych, a nawet pomoc w tak prozaicznych, ale jakże istotnych sprawach jak...  wstawienie okien w uszkodzonych w wyniku działań wojennych budynkach uniwersyteckich.

Ten „bliźniaczy” model pomocy koordynowany jest przez firmę konsultacyjną Cormack z Edynburga we współpracy ze stowarzyszeniem Universities UK International, a ze strony ukraińskiej patronuje mu Biuro Prezydenta Ukrainy. „Bliźniacza” pomoc objęła już 76 ukraińskich uczelni. Inicjatorzy projektu przewidują, że liczba takich umów dojdzie wkrótce do setki.

Warto wspomnieć, że do inicjatywy tej przyłączyło się też już kilka uczelni z Australii, Kanady i USA, a inne to planują. Również 50 uczelni niemieckich zainteresowało się niedawno dołączeniem do „bliźniaczych” porozumień. Podczas zorganizowanej w maju polsko-ukraińskiej konferencji na UG „Solidarni z Ukrainą” apelował też o to do polskich uczelni wiceminister oświaty i nauki Ukrainy. Nie mamy jednak wiedzy, czy apel ten spotkał się z odzewem…

 

KB

Źródło:

 

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt