MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

14 listopada 2022 roku na Politechnice Śląskiej swoją działalność zainauguruje Instytut Europejski Uniwersytetu Yanshan. Naukę w nim podjęło już 61 studentów z Chin. 

Instytut Europejski Uniwersytetu Yanshan został powołany w lutym 2021 roku przez Politechnikę Śląską oraz Yanshan University z Chin. Celem powstania Instytutu jest wspólne kształcenie polskich, chińskich oraz zagranicznych studentów według wysokiej jakości standardów edukacyjnych, w konkurencyjnym i wymagającym środowisku.

W ramach porozumienia uzgodnione zostały wspólne programy nauczania. Studenci, którzy ukończą edukację w ramach Instytutu Europejskiego Uniwersytetu Yanshan otrzymają świadectwo ukończenia studiów i dyplom licencjata Uniwersytetu Yanshan oraz dyplom inżyniera Politechniki Śląskiej.

Nauka dla studentów zrekrutowanych w Chinach ma trwać 4 lata i będzie realizowana w schemacie „1+3”. Oznacza to, że przez pierwsze dwa semestry zajęcia są realizowane w Yanshan University, a przez kolejne 3 lata – na Politechnice Śląskiej.

W ramach pierwszego naboru na studia inżynierskie w Europejskim Instytucie Uniwersytetu Yanshan zrekrutowano 61 studentów z Chin studiujących na czterech wydziałach: Elektrycznym, Mechanicznym Technologicznym, Chemicznym oraz Automatyki, Elektroniki i Informatyki.  

Instytut Europejski Uniwersytetu Yanshan oferuje w tej chwili 5 anglojęzycznych kierunków studiów: „Mechanical Design, Manufacturing and Automation”, „Electrical Engineering and Automation”, „Automation”, „Electrical Science and Technology” oraz „Chemical Engineering and Technology”.

Źródło: https://www.polsl.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt