MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

26 października Polska Komisja Akredytacyjna świętowała uroczyście jubileusz 20-lecia działania. W gali, która odbyła się w dawnej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, wziął udział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Jeśli jakość kształcenia ma być rzeczywiście na najwyższym poziomie i ma być jeszcze doskonalona, to rzeczywiście musi być konsekwentna i za tą konsekwencję w realizacji wszystkich zadań bardzo serdecznie dziękuję – powiedział minister Czarnek podczas gali. -  Dziękuję za drobiazgowe analizowanie wniosków uczelni polskich o uruchomienie poszczególnych kierunków na poszczególnych uniwersytetach.

Komisja została powołana 1 stycznia 2002 r. jako niezależne gremium eksperckie oceniające jakość kształcenia w szkołach wyższych i z chwilą utworzenia objęła działalnością wszystkie uczelnie publiczne i niepubliczne w Polsce. Etapy rozwoju PKA wyznaczały kolejne nowelizacje przepisów prawa regulujących funkcjonowanie szkolnictwa wyższego w Polsce, nieodłącznie związane z procesem bolońskim i ustanowionym w jego ramach europejskim obszarem szkolnictwa wyższego. Poszczególne akty prawne ugruntowywały pozycję Komisji poprzez precyzyjne określenie jej kompetencji i zadań na miarę potrzeb ewolucyjnych sektora szkolnictwa wyższego, a co za tym idzie – systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia.

PKA liczy obecnie 100 członków, którzy 1 stycznia 2020 r. rozpoczęli 4-letnia kadencję. W skład PKA wchodzą zespoły działające w ramach dziedzin nauki i dziedziny sztuki, Zespół ds. kształcenia nauczycieli oraz Zespół odwoławczy. Od 2009 r. PKA jest członkiem Europejskiej Sieci Agencji do spraw Zapewniania Jakości w Szkolnictwie Wyższym (ENQA) oraz jest wpisana do Rejestru Europejskiego Systemu Zapewniania Jakości (EQAR).

Płyną gratulacje

„Polska Komisja Akredytacyjna w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce w perspektywie dwudziestolecia działalności (2002-2022)” to tytuł debaty, którą moderował przewodniczący PKA prof. Stanisław Wrzosek. Uczestnicy gali wysłuchali także wykładu pt. „Jakość a etyka” wygłoszonego przez ks. prof. dra hab. Tomasza Barankiewicza z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

- Polska Komisja Akredytacyjna pełni w polskim systemie szkolnictwa wyższego niezwykle ważną rolę – napisał prof. Teofil Jesionowski, przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT), rektor Politechniki Poznańskiej. – Istotą PKA jest dbanie o utrzymanie jakości kształcenia w uczelniach, które generują kadry dla rozwoju naszego kraju. Uczelnie akademickie, zawodowe, publiczne, niepubliczne czy kościelne – bez względu na kategorię, w której będą podlegały ocenie – muszą kształcić według najwyższych standardów. (…) Polska Komisja Akredytacyjna jest bez wątpienia instytucją, która wskazuje cel i pomaga do niego dotrzeć.

- Spoczywa na Państwa ramionach olbrzymia odpowiedzialność za kształt polskiego szkolnictwa wyższego, modelowanie dobrych standardów we współpracy ze środowiskiem akademickim oraz przede wszystkim budowanie uniwersalnej kultury przekazywania wiedzy jako najcenniejszej zdobyczy cywilizacyjnej każdego narodu – stwierdził w swoim liście gratulacyjnym prof. Dariusz Surowik, przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelnie Zawodowych, rektor Akademii Nauk Stosowanych w Łomży.

Założeniem Komisji jest, by jubileusz 20-lecia PKA stał się okazją do refleksji oraz podsumowań, a jednocześnie stanowił asumpt do rozważań na temat konieczności podjęcia nowych działań, uwzględniających z jednej strony wyzwania stawiane przed całym sektorem szkolnictwa wyższego, z drugiej zaś – jego potrzeby.

Perspektywy przyłączają się do gratulacji i życzą PKA wielu sukcesów w kolejnych latach!

Źródło: https://www.gov.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt