MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Pierwszą Przewodniczącą Uniwersyteckiej Komisji Umiędzynarodowienia na lata 2023-24 została prorektor ds. współpracy międzynarodowej UG dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG.

Dzięki projektom Unii Europejskiej i cyfryzacji granice między europejskimi i światowymi uniwersytetami coraz bardziej się zacierają. Budżet nowej edycji programu Erasmus+ na lata 2021 - 2027 wynosi 26,2 mld euro. To prawie dwa razy więcej środków niż w latach 2014 - 2020. Jednocześnie pandemia i wojna na Ukrainie postawiły nowe wyzwania w zakresie internacjonalizacji uczelni. Zapotrzebowanie na współpracę międzynarodową wzrasta, dlatego KRUP zdecydowała się powołać jednostkę, która pomoże koordynować te działania między polskimi uczelniami. 

Uniwersytecka Komisja Umiędzynarodowienia (UKU) powstała, aby polskie szkoły wyższe mogły m.in. wypracować wspólne stanowiska i propozycje ws. nowych wyzwań, wymieniać się doświadczeniami oraz nowymi praktykami, a także skoordynować współpracę między instytucjami pozwalającymi na umiędzynarodowienie. 

- Koncepcję powołania nowej uniwersyteckiej komisji przedstawiłem po raz pierwszy podczas posiedzenia KRASP na początku tego roku - mówi Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski. - Przez te minione kilka miesięcy udało się wypracować wspólne stanowisko w tej sprawie, pozostając w przekonaniu, że będzie to bardzo dobre forum wymiany doświadczeń w zakresie działań, jakie podejmują polskie uniwersytety w obszarze umiędzynarodowienia.

KRASP powierzyła organizację tej jednostki w latach 2023-2024 Uniwersytetowi Gdańskiemu. Pierwszą Przewodniczącą UKU została prof. Anna Jurkowska-Zeidler

- Cieszę się, że nasza uczelnia została obdarzona zaufaniem rektorów uniwersytetów polskich, którzy wskazali UG jako siedzibę nowej komisji, a jej pierwszą przewodniczącą została pani prof. Anna Jurkowska-Zeidler, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej UG - dodaje Rektor UG. -  To jeden z dowodów na to, że nasza uczelnia zaczyna być postrzegana w środowisku jako miejsce realizacji odważnej i wielowymiarowej strategii umiędzynarodowienia. Wiemy przecież, że dotyczy ona nie tylko wymiany akademickiej, coraz szerzej zakrojonej międzynarodowej współpracy badawczej i projektowej, realizacji grantów edukacyjnych w ramach środki Erasmus+, ale także budowy międzynarodowo rozpoznawalnej marki uniwersytetu europejskiego. 

Uniwersytet Gdański w wielu aspektach współpracy międzynarodowej znajduje się w czołówce szkół wyższych. W ramach Programu Erasmus KA131 na lata 2022-24 UG otrzymał trzecie co do wysokości dofinansowanie wśród polskich uczelni. Z kolei  w ramach Projektu Erasmus+ KA171 Uniwersytet Gdański otrzymał dofinansowanie, które plasuje UG na piątym miejscu wśród polskich uczelni. W lipcu 2022 r. sojusz nadmorskich uniwersytetów europejskich SEA EU, którego UG jest częścią, został przedłużony na 4 lata i uzyskał najwyższą ocenę Komisji Europejskiej.

Dzięki UKU przy KRUP Uniwersytet Gdański będzie miał wkład nie tylko w organizowanie swojej współpracy międzynarodowej, ale też będzie koordynować działania między polskimi uczelniami a szkołami wyższymi na całym świecie.

 

Źródło: https://ug.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!