MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Studenci prawa Uniwersytetu Wrocławskiego będą wykorzystywać w nauce technologię VR. Otwarcie Wirtualnej sali zbrodni w środę 16 listopada

Zapraszamy Państwa na Uniwersytet Wrocławski na otwarcie Specjalistycznej Pracowni Kryminalistyki stworzonej z wykorzystaniem technologii VR. Wirtualna sala zbrodni to przestrzeń dydaktyczna, w której studenci prawa i kryminologii będą uczyć się robić oględziny miejsca zbrodni, a także zbierać, analizować i zabezpieczać ślady przestępstw. Stworzony we współpracy z firmą Asseco symulator to jedno z najnowocześniejszych tego typu rozwiązań na świecie.

Wirtualna rzeczywistość to technologia, która już teraz rewolucjonizuje świat rozrywki i edukacji. Z symulatorów VR korzystają najlepsze uczelnie na świecie takie jak Harvard czy Stanford. Rozwiązania z zakresu wirtualnej rzeczywistości pozwalają tworzyć środowiska, które w rzeczywistości byłyby trudne do stworzenia, niebezpieczne lub bardzo kosztowne. Dzięki temu studenci prawa czy kryminalistyki mogą uczyć się jak badać i analizować ślady pozostawione na miejscu przestępstwa. Symulatory pozwalają tworzyć nowoczesne i atrakcyjne środowisko nauczania, zwiększają dostępność i efektywność kształcenia oraz stanowią doskonałe uzupełnienie wiedzy teoretycznej.

16 listopada 2022 r. godz. 10.00

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego sala 201C

  1. Uniwersytecka 26/28 Wrocław

W uroczystości udział wezmą:

  1. Jacek Sutryk, Prezydent Wrocławia
  2. Tomasz Kalisz – Kierownik Centrum Technologii Wirtualnej Rzeczywistości UWr;
  3. Andrzej Dopierała, Prezes Asseco Data Systems, Wiceprezes Asseco Poland
  4. Mariusz Lala – Dyrektor zarządzający w Asseco Data System S.A.;
  5. Damian Mroczyński – Dyrektor ds. Rozwoju i Utrzymania Majątku UWr.

 

Specjalistyczna Pracownia Kryminalistyki VR to zespół rozwiązań technologicznych i metodycznych wdrażanych do procesu kształcenia. Głównym jego elementem są symulatory wykorzystujące technologię wirtualnej rzeczywistości, które wspierają i uatrakcyjniają procesy edukacyjne. Są one doskonałym narzędziem do realizacji zadań praktycznych w sytuacji, gdy dostęp do środowiska rzeczywistego jest niemożliwy, kosztowny lub niebezpieczny. Znajdują zastosowanie między innymi w nauczaniu medycyny, kryminalistyki, architektury, technologii i wielu innych dziedzinach na najlepszych uczelniach wyższych na świecie.

Symulator zaprojektowany i przygotowany w ramach projektu we współpracy UWR i Asseco pozwala na odtwarzanie różnych wariantów morderstw, samobójstw i wypadków ze zróżnicowanymi śladami. W symulowanej rzeczywistości student musi ujawnić i prawidłowo zabezpieczyć ślady występujące na miejscu zdarzenia. Zaletą VR w procesie dydaktycznym jest możliwość rozwoju orientacji przestrzennej, spostrzegawczości i zdolności motorycznych/manualnych studentów. VR to wyższa jakość prowadzonych zajęć, zwiększenie ich efektywności oraz rozwój praktycznych umiejętności studentów.

Kształcenie w tym modelu znacząco redukuje koszty zdobycia konkretnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Daje także możliwość wielokrotnego odtworzenia i przećwiczenia praktycznych umiejętności w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Celem rozwijanych rozwiązań jest wyposażenie studentów szkolących się w tym systemie w manualne umiejętności prowadzenia skomplikowanych procedur oględzinowych (faza statyczna i faza dynamiczna, oznaczanie śladów, fotografowanie, ujawnianie śladów, zabezpieczanie śladów) z jednoczesnym udziałem 4 osób czyli w liczbie odpowiadającej ekipie zabezpieczającej miejsce zdarzenia.

Dzięki wprowadzanym rozwiązaniom studenci WPAiE UWr w ramach zajęć z Kryminalistyki dokonują w świecie VR, odzwierciedlającym miejsce zbrodni, analizy zebranych śladów i podejmują próbę rozwiązania „zagadki”. Scenariusze symulacyjne dają możliwość korzystania w ramach VR z rzeczywistych narzędzi i akcesoriów do dokumentowania i zbierania wszystkich śladów, które mogły powstać w trakcie hipotetycznego przestępstwa. Rozwiązanie zapewnia realizm sytuacyjny z jednoczesnym zagwarantowaniem bezpieczeństwa osób szkolonych. Od strony technologicznej na system składają się elementy budujące serwer, system kamer z markerami śledzących graczy, specjalistyczne komputery, okulary, kontrolery ruchu, manipulatory oraz oprogramowanie, a także wypracowana metodyka nauczania z wykorzystaniem technik VR.

Korzystnym rozwiązaniem jest łączenie nauki przez symulację i sztuczne środowiska VR z edukacją w wymiarze realnym, czyli stosowanie metody edukacji hybrydowej (nauczyciel wsparty narzędziami). Dydaktyka z wykorzystaniem VR eliminujemy niszczenie czy zużywanie prawdziwego sprzętu, odtwarza zdarzenia w których student, a często także sam prowadzący nie może normalnie uczestniczyć: oględziny miejsca zbrodni itp. VR to wyższa jakość prowadzonych zajęć i zwiększenie praktycznych umiejętności studentów.

Planowane w dniu 16 listopada uroczyste otwarcie Wirtualnej Sali Zbrodni to podsumowanie pierwszej części kompleksowego projektu wykorzystania nowoczesnych technologii VR na Uniwersytecie Wrocławskim. Prace nad projektem realizuje Centrum Technologii Wirtualnej Rzeczywistości na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego II na lata 2019-2023” o łącznej 7.675 267,60 zł uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”, Oś Priorytetowa nr 3 „Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym”.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt