MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

W sytuacji, kiedy doniesienia z frontu mówią o nowych ofiarach i zniszczeniach, uważamy, że zadaniem uczelni jest szerzenie humanitaryzmu. Będziemy wspierać uchodźców w pozyskiwaniu formalnych świadczeń pomocowych, ale też wspierać ich na stopie kontaktów międzyludzkich. Wrażliwość społeczna pracowników i studentów Politechniki Białostockiej objawia się w spontanicznych gestach pomocy, które wszyscy uważamy za naturalne.

Specjalnie dla Newslettera Akademickiego o działaniach prowadzonych przez uczelnię na rzecz Ukrainy opowiada prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej.

Politechnika Białostocka od pierwszego dnia konfliktu okazała nie tylko wsparcie moralne, wysyłając listy do rektorów uczelni partnerskich z wyrazami solidarności dla działań Ukrainy, potępiające agresję Federacji Rosyjskiej, ale też z miejsca włączyła się w akcję „Białystok pomaga Ukrainie”. Błyskawiczna mobilizacja społeczności akademickiej przyniosła ogrom darów, które przewieźliśmy do punktu redystrybucji zarządzanego przez Urząd Miejski w Białymstoku.

Artykuły nie tylko pierwszej potrzeby

Kolejne akcje zbiórki darów inicjowaliśmy wewnątrz uczelni – jak choćby zbiórkę medykamentów dla obywateli Ukrainy zainicjowaną przez naszą studentkę pochodzącą ze Lwowa, a współpracującą z Security Service of Ukraine. Społeczność akademicka przekazywała m.in. sprzęt AGD na potrzeby uchodźców z Ukrainy zamieszkujących Dom Studenta „Gamma” (głównie matki z dziećmi). Studenci z Wydziału Inżynierii Zarządzania PB przygotowali 35 plecaków z wyprawkami szkolnymi dla dzieci z Ukrainy kontynuujących naukę w polskich szkołach. Uczelnia współorganizowała kursy języka polskiego dla uchodźców, w których udział wzięło około 600 osób.

Pracownicy i studenci Politechniki Białostockiej udzielali i nadal udzielają bezpośredniej pomocy uchodźcom, przyjmując ich w swoich domach. Studenci mają zapewnione wsparcie psychologiczne w języku polskim i angielskim. Przebywające w DS „Gamma” dzieci z Ukrainy mają pomieszczenie z grami i zabawkami, stołem do ping-ponga i piłkarzykami. Z kolei w hali sportowej znajdującej się na kampusie grupa 40 młodych tancerzy z Ukrainy przez kilka tygodni ćwiczyła przed międzynarodowymi zawodami w turniejach gimnastycznych.

Praca, studia i kursy dla Ukraińców

Do czerwca 2022 r. sześć osób z Ukrainy było zatrudnionych na Politechnice Białostockiej jako pracownicy techniczni. Uchodźczyni z Charkowa została zatrudniona na podstawie umowy o pracę w Dziale Promocji PB, nauczyciele z Ukrainy sukcesywnie zyskują status profesora wizytującego.

W tej chwili (4 listopada 2022 r.) w Politechnice Białostockiej studiuje 30 obywateli Ukrainy. Pozostajemy w stałym kontakcie z uczelniami partnerskimi w Ukrainie, nasze wsparcie docenił m.in. rektor Połtawskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego. Podczas wizyty w Białymstoku, w sierpniu 2022 r., uściślił zasady współpracy pomiędzy naszymi uczelniami.

Uczelnia stara się zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami na wszelkie możliwe sposoby wspierać wszystkich studentów i doktorantów z Ukrainy, którzy podjęli studia bądź praktyki w Politechnice Białostockiej. Przykładowo pomaga w aplikowaniu o stypendia z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. W dalszym ciągu Politechnika Białostocka będzie wspierać starania studentów o poprawę ich dobrostanu podczas studiów.

Dzięki pozyskanym środkom uczelnia do lipca 2023 r. przygotuje i zrealizuje pięć kursów e-learningowych w języku ukraińskim. Będą to: „Nauka programowania w języku C”, „Podstawy wirtualizacji i kontenerów”, „Programowanie aplikacji internetowych w języku Java z wykorzystaniem frameworka Spring”, „Modelowanie oraz wizualizacje 3D” oraz „Technologie asystujące a osoby z niepełnosprawnościami”.

Międzynarodowa promocja wiedzy technicznej

Od chwili wybuchu wojny w Ukrainie, oprócz udzielania doraźnej pomocy i wsparcia obywatelom tego państwa, staramy się kontynuować współpracę naukową i dydaktyczną z ukraińskimi uczelniami partnerskimi Politechniki Białostockiej. Jednak przedłużające się działania wojenne i związane z nimi następstwa coraz bardziej komplikują warunki naszej współpracy. Szukamy najlepszych rozwiązań, aby nie zaprzepaścić efektów dotychczasowych wspólnych działań. Naukowcy nie powinni przerywać swoich badań, a studenci muszą zachować ciąg studiów. Każda ze stron ma własne koncepcje form współpracy, ale też i oczekiwania w stosunku do drugiej strony.

Jestem przekonana, że polskie uczelnie nie próbują zagarnąć ukraińskich talentów ani wykorzystać trudnej sytuacji w tym państwie. Otwieramy się na studentów ukraińskich, żeby kształcić inżynierów, którzy będą odbudowywać Ukrainę ze zniszczeń wojennych. Programy pomocowe, które polski rząd i polskie uczelnie mogą oferować stronie ukraińskiej, winny mieć charakter partnerski, to znaczy ich efekty powinny w podobnym stopniu służyć obu stronom, by wszyscy mieli poczucie wypełniania misji swoich uniwersytetów.

Politechnika Białostocka po 24 lutego 2022 r. zawarła m.in. umowę o współpracy z Łuckim Narodowym Uniwersytetem Technicznym, co spowodowało, że aktualnie na Wydziale Mechanicznym PB przygotowywana jest zmiana do projektu „Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra BIOG-NET” dotycząca możliwości zatrudnienia naukowca z tej ukraińskiej uczelni. Z kolei Wydział Elektryczny PB zawarł umowę o współpracy z Instytutem Nauk Komputerowych i Technologii Informacyjnej Politechniki Lwowskiej w zakresie modelowania, projektowania i sterowania urządzeń i systemów automatyki, robotyki i elektroniki.

Wydaje mi się, że przedstawienie zarówno w Polsce, jak i w gremiach międzynarodowych efektów choćby tych dwóch umów spośród wielu, jakie zostały zawarte jeszcze przed agresją Rosji na Ukrainę, będzie najlepszym sygnałem o wartości nauki w Ukrainie i możliwościach współpracy międzynarodowej, a zatem i najlepszym ambasadorem zasobów wiedzy technicznej. Taka promocja to dla naszej uczelni rzecz oczywista. Uważam bowiem, że to owoce nauki są najlepszymi ambasadorami macierzystych krajów uczonych, którzy odkrywają nieznane.

Dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB
Rektor Politechniki Białostockiej

 

Opr. Magda Tytuła

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt