MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda objęła honorowy patronat nad konferencją „Post War Innovative Transformation of Ukraine”.

Agata Kornhauser–Duda urodziła się 2 kwietnia 1972 r. w Krakowie. Ukończyła I Liceum Ogólnokształcące  im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie.

Po otrzymaniu w 1991 r. świadectwa dojrzałości, podjęła naukę na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Filologii Germańskiej, uzyskując w 1997 r. tytuł magistra. Po studiach, początkowo zatrudniona była w prywatnej firmie, a od października 1998 r. do 2015 roku pracowała – jako nauczycielka języka niemieckiego – w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Krakowie. Poza działalnością pedagogiczną zajmowała się między innymi organizowaniem międzyszkolnych wymian uczniowskich z krajami niemieckojęzycznymi.

Od 1994 r. jest żoną Andrzeja Dudy. Państwo Dudowie mają córkę Kingę, która jest absolwentką prawa.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt