MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Globalizacja nauki stawia w centrum uwagi globalnego naukowca i jego indywidualne wybory zawodowe, takie jak sieci współpracy czy intensywność prowadzonych badań, pracującego na przecięciu nauki globalnej i krajowej.

Promuje produktywnych uczestników globalnej konwersacji naukowej, funkcjonujących obok tradycyjnych naukowców lokalnych. Książka prof. Marka Kwieka Globalna nauka, globalni naukowcy” to pierwsza na polskim rynku publikacja, w której autor analizuje funkcjonowanie globalnej nauki. Autor jest cenionym międzynarodowym ekspertem ds. reform szkolnictwa wyższego i krajowych systemów badań naukowych, o dużym doświadczeniu w analizowaniu globalnego i europejskiego systemu nauki.

„Globalna nauka, globalni naukowcy” to publikacja tym ważniejsza, że nikt w Polsce nie prowadzi systemowo badań szkolnictwa wyższego i instytucji uniwersytetu oraz badań kadry akademickiej w podobnej skali i o podobnej intensywności. Praca wskazuje również na podstawową rolę dobrze przemyślanych fundamentów reform szkolnictwa wyższego we wspieraniu funkcjonowania polskich naukowców w światowym obiegu idei i innowacji. Pokazuje też, że do absorpcji globalnej wiedzy niezbędni są naukowcy – tylko oni są w stanie produkować globalną wiedzę i zarazem dokonywać jej przekładu na krajowe potrzeby.

Wydawnictwo Naukowe PWN

Źródło: https://uniwersyteckie.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt