MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Zarządzanie akademickie to złożony obszar działalności organizacyjnej, w którym krzyżują się różne interpretacje funkcjonowania uczelni – pisze prof. Sułkowski we wstępie do tej, bardzo obszernej – jak podkreślają recenzenci – odważnej, książki.

- Autor nie unika rozpatrywania najtrudniejszych zagadnień menedżeryzmu i rozliczalności uniwersytetu w zderzeniu z jego tradycyjnymi wartościami – pisze o książce prof. Jerzy Woźnicki, prezes Fundacji Rektorów Polskich.  - Znajomość rzeczy, profesjonalizm, wnikliwość analizy, ale i odwaga autora w formułowaniu niekoniecznie popularnych wniosków są imponujące – konkluduje.

Misje uczelni, zarządzanie obszarami funkcjonalnymi uniwersytetów, zarządzanie zmianą i procesami w szkolnictwie wyższym, wreszcie zarządzanie uniwersytetem przyszłości – prof. Sułkowski pisze o wszystkich tych kwestiach nie tylko precyzyjnie, ale też niezwykle zajmująco, co sprawia, że blisko 400-stronnicowa publikacja jest wyjątkowo cenną „lekturą obowiązkową” dla wszystkich, którzy chcą zrozumieć i doskonalić zarządzanie uczelniami.

Zdaniem autora „zarządzanie w uczelniach żegluje pomiędzy Scyllą wolności nauki i twórczości akademickiej a Charybdą władzy i kontroli menedżerskie”. Trudno o celniejszą konstatację!

 

Wydawnictwo Naukowe PWN

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt