MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Problemy społeczno-ekonomiczne, dysfunkcje instytucji i braki w systemie edukacji skłaniają młodych Słowaków do szukania możliwości za granicą.

Słowacja jest jednym z krajów w Europie najbardziej dotkniętych emigracją młodych ludzi. Około 17 procent studentów ze Słowacji jest zapisanych na uniwersytet za granicą, co jest najwyższym wskaźnikiem po Luksemburgu wśród krajów OECD, gdzie średnia wynosi mniej niż 3 procent. Młodzi studenci i pracownicy opuszczają kraj od lat 90., ale trend ten nabrał tempa po przystąpieniu kraju do UE w 2004 roku, która otworzyła granice Europy dla całego nowego pokolenia Słowaków. W 2008 roku w słowackim systemie szkolnictwa wyższego studiowało około 241 000 studentów. W zeszłym roku liczba ta wyniosła 133 000.

Popularne miejsca docelowe dla młodych słowackich emigrantów to Austria, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, ale także Stany Zjednoczone. Jednak najbardziej przyciągającym magnesem są Czechy. Bliskość geograficzna i kulturowa, brak barier językowych oraz możliwość bezpłatnego studiowania na wyższych uczelniach sprawiają, że Czechy są oczywistym wyborem. Na czeskich uczelniach studiuje rocznie 20 000 studentów ze Słowacji, a ponad 230 000 Słowaków jest obecnie zatrudnionych w Czechach, dwa razy więcej niż dziesięć lat temu.

- Drenaż mózgów na Słowacji ma charakter długoterminowy i jest to poważny problem, z wieloma konsekwencjami społecznymi – powiedział ekspert ds. migracji, Boris Divinsky. - W kraju wciąż brakuje kompleksowej polityki rodzinnej powiązanej z polityką demograficzną, migracyjną i innymi – przyznał. Słowacja, jeden z najmłodszych krajów Europy w latach 80., szybko się starzeje. Do 2060 roku kraj może stracić 1 milion z obecnie 3,65 miliona ludności w wieku produkcyjnym, podczas gdy odsetek osób starszych już wzrósł o prawie 5 punktów procentowych w ciągu zaledwie dziesięciu lat, osiągając 17 procent w 2021 roku.

Opr. MTA

 

Źródło: https://balkaninsight.com

 

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt