MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Rektorzy największych polskich i ukraińskich uczelni debatowali na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w kwestii ustalenia wspólnych rozwiązań odnośnie kształcenia studentów.

Rektor KUL, ks. prof. Mirosław Kalinowski pełnił funkcję rektora Gospodarza Polsko-Ukraińskiego Seminarium Rektorów, które odbywało się w ramach projektu „Polsko – Ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni”. – Współpraca z ukraińskim środowiskiem akademickim ma wieloletnią tradycję. Już po roku 1989 podpisaliśmy wiele umów partnerskich. Zależy nam na wypracowaniu zbliżonego modelu systemu kształcenia, po to by ułatwić współpracę oraz zapewnić mobilność studentom z Ukrainy – podkreślił ks. prof. Mirosław Kalinowski.

Rektorzy i eksperci z Ukrainy podczas swoich wystąpień wyrażali wdzięczność za wiele inicjatyw pomocowych na rzecz ich państwa. Podkreślali również, że ze względu na trwający konflikt zbrojny, obawiają się utraty studentów. – Boimy się tego, że studenci, którzy wyjadą na studia do Polski nie będą chcieli wrócić na Ukrainę. To właśnie Ci młodzi ludzie będą nam w przyszłości potrzebni do odbudowania kraju – zaznaczył prof. Petro Kulikov.

Spotkanie znamienitych gości na KUL było także okazją do wręczenia prof. Jerzemu Woźnickiemu z Politechniki Warszawskiej tytułu doktora honoris causa Kijowskiego Państwowego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury. Prof. Jerzy Woźnicki jest prezesem Fundacji Rektorów Polskich, od wielu lat zajmuje się tematyką szkolnictwa wyższego i nauki. Był jednym z założycieli i przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, a także inicjatorem partnerstwa pomiędzy KRASP a ZRUU.

Uczestnikami wydarzenia były delegacje KRASP oraz ZRUU (Związku Rektorów Uczelni Ukrainy), eksperci z największych polskich oraz ukraińskich uczelni, m. in. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Marii – Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Politechniki Lubelskiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Dniprowskiej oraz Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy.

Seminarium stanowi część projektu powierzonego Politechnice Warszawskiej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w Polsce, wspieranego przez KRASP, realizowanego przy wsparciu FRP i obdarzonego patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki w Ukrainie.

Źródło: https://www.kul.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt