MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Prof. Elżbieta Żądzińska, rektor Uniwersytetu Łódzkiego, została członkinią European University Association Research & Innovation Strategy Group (EUA RISG).

Jesteśmy dumni, że Uniwersytet Łódzki jest częścią Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów od 2007 roku. To zaszczyt być częścią tej społeczności akademickiej. Członkostwo w grupie ds. Strategii Badań i Innowacji umożliwi dalszą wymianę doświadczeń i partnerską współpracę europejskich uczelni. Podążając za Strategią naszej uczelni, pragnę podkreślać otwartość Uniwersytetu Łódzkiego na świat i umiędzynarodowienie pracy naukowców i ich badań. mówi prof. Elżbieta Żądzińska

Doradzanie i wspieranie EUA – realny wpływ na naukę i badania

RISG jest długoterminową grupą strategiczną EUA. Jej działalność jest co dwa lata weryfikowana przez zarząd, na podstawie sprawozdania z działalności. Co cztery lata RISG proponuje radzie nowy plan, który określa zakres, szczegółowe cele oraz tematy/obszary, na których będzie się skupiać przez kolejne cztery lata.

Grupa ma wyznaczone cele, do głównych należy:

  • pomoc EUA w badaniu nowych strategicznych kierunków badań i innowacji w celu objęcia wiodącej roli w ich rozwoju,
  • proaktywny udział w kierowaniu programem polityki badań i innowacji,
  • reagowanie na istotne wydarzenia zewnętrzne, w tym przegląd wydarzeń w zakresie europejskiej polityki badań i innowacji mających znaczenie dla uniwersytetów w Europie, takich jak inicjatywy komisji,
  • formułowanie i opracowywanie stanowisk, oświadczeń i zaleceń EUA dotyczących europejskich inicjatyw politycznych w zakresie badań i innowacji zgodnie ze strategią EUA do zatwierdzenia przez zarząd i/lub radę.

Społeczność europejskich uniwersytetów – UŁ partnerem EUA

European University Association skupia ponad 850 uczelni z 49 krajów Europy. Ma ogromny wpływ na kierunek rozwoju szkolnictwa wyższego na Starym Kontynencie. Reprezentuje uczelnie w największych dyskusjach i rekomenduje najkorzystniejsze rozwiązania dla rozwoju edukacji.

Źródło: https://www.uni.lodz.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt