MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Prof. Iwona Niedzielska, kierująca Katedrą i Kliniką Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, została nowym prezesem Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii.

Jak zapowiada prof. Iwona Niedzielska, jednym z priorytetów w czasie kadencji będą dla niej zaangażowanie do współpracy specjalistów z różnych dziedzin medycyny i nauk pozamedycznych.

- Czym jest bowiem medycyna bez bioinżynierii lub genetyki? Czym jest chirurgia szczękowo-twarzowa bez otolaryngologii, okulistyki, onkologii, fizjoterapii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii plastycznej , dietetyki, logopedii, psychologii, czy wręcz psychiatrii? Specjaliści wszystkich tych dziedzin mogą mieć swój udział w rozwoju naszej dziedziny medycyny i w leczeniu naszych pacjentów. Drugim moim priorytetem będzie intensyfikacja spotkań, zebrań, konferencji i kongresów. Będziemy podczas nich mówić nie tylkosukcesach, ale i naszych problemach czy ew. błędach lub powikłaniach - informuje prof. Niedzielska.

Prof. Iwona Niedzielska kieruje Oddziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w szpitalu im. A. Mielęckiego w Katowicach, a także Katedrą i Kliniką Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jest również konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej. Jest laureatką wielu renomowanych branżowych nagród, m.in. za nowatorskie zabiegi rekonstrukcyjne twarzoczaszki otrzymała wraz z zespołem nagrodę Złoty Skalpel (8.11.2022), tytuł lider Medycyny, nagrodę Złoty Otis, a także Cegłę Janoscha.

Jak podkreśla prof. Iwona Niedzielska, wykonywane przez nią i jej zespół zabiegi nie byłyby możliwe bez innowacyjnego podejścia do medycyny oraz współpracy z ekspertami z wielu innych dziedzin nauki.

- Nasze zabiegi zawsze planujemy w oparciu o modele stereolitograficzne, programy komputerowe czy tomografię komputerową 3D. Wykonujemy trudne zabiegi onkologiczne z rekonstrukcjami: począwszy od wolnych unaczynionych przeszczepów pobieranych z innych okolic ciała, do których wprowadzamy implanty zębowe, aż po drukowane lub frezowane implanty indywidualne, które mogą zastąpić idealnie każdą utraconą kość. W traumatologii doginamy wszystkie elementy służące dokładnemu zespoleniu odłamów poza pacjentem dzięki wydrukowanym modelom, przez co skracamy czas zabiegu i niwelujemy zmęczenie doginanych materiałów. Poza nowinkami technologicznymi udało nam się m.in udowodnić wpływ trzecich zębów trzonowych na stłoczenia łuków zębowych, wpływ ognisk zębopochodnych na infekcję innych narządów u pacjentów wysokiego ryzyka infekcji ogólnoustrojowej, a w oparciu o badania genetyczne na mikromacierzach oligonukleotydowych udowodnić, że zdrowa błona śluzowa pacjentów z rakiem jamy ustnej jest w fazie nadekspresji wielu genów i może stać się przyczyna wznów, jeśli pacjent nie zmieni stylu życia, nie odetnie się od czynników kancerogennych. Z wielu nowych rozwiązań udało nam się wdrożyć terapię podciśnieniowa w trudno gojących się ranach w nietypowych warunkach braku możliwości wytworzenia podciśnienia w obszarze twarzoczaszki, innych niż chirurgiczne metod leczenia guzów olbrzymiokomórkowych, które normalnie kończą się wycięciem kości wraz z zębami – wylicza prof. Iwona Niedzielska.

Od 7 lat w kierowanej przez prof. Niedzielską Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej SUM działa pierwsza w Polsce pracownia rehabilitacji głowy i szyi, w tym układu stomatognatycznego. Dzięki temu pacjenci szybko wracają do zdrowia, co pozwala również zmniejszać koszty pobytu chorego na oddziale i powikłań.

Źródło: https://sum.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt