MegaBaza edukacyjna Perspektywy®









Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes FRP, otrzymał tytuł doktora honoris causa Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury.

Tytuł doktora honoris causa Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury przyznano biorąc pod uwagę znaczący wkład osobisty prof. Jerzego Woźnickiego w kształceniu wysoko wykwalifikowanych specjalistów na nowoczesnym poziomie europejskim, a także jego znaczący i nieoceniony wkład w zainicjowanie i rozwój partnerstwa pomiędzy uczelniami akademickimi Polski i Ukrainy, wieloletnią działalność przedstawicielską w celu promocji polsko-ukraińskiej współpracy uczelni i rektorów Polski i Ukrainy. 

W swoim wystąpieniu prof. J. Woźnicki przywołał następującą anegdotę:  Kiedyś rektorzy ukraińscy w luźnej rozmowie, odwołując się do FRP jako instytucji jakiej nie ma w Ukrainie i mojej osobistej roli w szkolnictwie wyższym w Polsce na przestrzeni ostatnich ponad 30 lat, sformułowali zabawną tezę o „największej różnicy pomiędzy szkolnictwem wyższym w Ukrainie i w Polsce” w brzmieniu takim, że w Ukrainie nie ma profesora J. Woźnickiego – moja odpowiedź dzisiaj brzmi: TO NIEPRAWDA. PROF. J. WOŹNICKI BYŁ, JEST I BĘDZIE ZE SWYMI PRZYJACIÓŁMI W UKRAINIE – JUŻ ZAWSZE!

Uroczystości odbyły się podczas Polsko-Ukraińskiego Seminarium zorganizowanego na KUL w ramach projektu MEiN-PW „Polsko – Ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni”.

W Seminarium wzięły udział delegacje KRASP oraz ZRUU (Związku Rektorów Uczelni Ukrainy), eksperci z największych polskich oraz ukraińskich uczelni, m. in. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Politechniki Warszawskiej oraz Politechniki Śląskiej, Politechniki Dniprowskiej, Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy.

 

Źródło: https://www.frp.org.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt