MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Biolog molekularny, prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn z Katedry Biologii Molekularnej Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego został ponownie wybrany na prezesa Oddziału PAN w Gdańsku.

Wybitny biolog molekularny, prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn z Katedry Biologii Molekularnej Wydziału Biologii UG został ponownie wybrany na Prezesa Oddziału PAN w Gdańsku. - To już druga kadencja Prezesa Oddziału PAN w Gdańsku. Wybór był jednogłośny, co uznaję za aprobatę działań w pierwszej kadencji – mówi prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn.

Jak podkreśla Prezes PAN w Gdańsku, jego działania dalej będą skupione wokół promocji nauki w regionie Pomorza i nie tylko. - Promowanie pomorskich naukowców i badań, które się tu wykonuje, a także popularyzacja nauki i podejmowanie wszelkich innych kroków wspierających badania naukowe i naświetlających ich znaczenie to mój plan na najbliższą kadencję.

W strukturze Polskiej Akademii Nauk funkcjonuje osiem oddziałów, które wykonują zadania PAN w określonym regionie kraju. Organami oddziału są: prezes oddziału i prezydium oddziału, których kadencja trwa cztery lata.

Do zakresu działania oddziału należy w szczególności: integracja życia naukowego i współpraca ze wszystkimi instytucjami naukowymi w danym regionie, współdziałanie z organami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w województwie, w szczególności przez wykonywanie ekspertyz na rzecz tych organów, pozyskiwanie środków europejskich i innych funduszy ze źródeł zagranicznych na rzecz realizacji badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności dotyczących tematyki regionalnej, inicjowanie i prowadzenie międzynarodowej współpracy naukowej z regionami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z innymi krajami sąsiadującymi z Rzeczpospolitą Polską, upowszechnianie i promocja działalności naukowej.

Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn pełnił funkcję dziekana Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii UG w latach 2002-2008 oraz prorektora ds. nauki na Uniwersytecie Gdańskim w latach 2008-2016. Od 1996 roku jest kierownikiem Katedry Biologii Molekularnej na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, a od 2019 roku również przewodniczącym Rady Doskonałości Naukowej.

 

Źródło: https://ug.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt

mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (Вавада) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация, рабочие зеркала. Актуальное Леон бет зеркало всегда под рукой для ставок в любое время.