MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Wymiana doświadczeń, podejmowanie wspólnych inicjatyw, praca zespołowa nad ciągłym udoskonalaniem jakości kształcenia to najważniejsze cele przyświecające organizatorom pierwszego Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia, który odbywał się w Katowicach, w formule hybrydowej, od 16 do 18 listopada.

Międzynarodowy Kongres Jakości Kształcenia to nowa inicjatywa corocznych spotkań poświęconych tej problematyce. Podczas trzydniowego spotkania dyskutowano w znakomitym gronie m.in. na temat wzmacniania kompetencji dydaktycznych osób prowadzących zajęcia, nowoczesnych metod dydaktycznych, indywidualizacji kształcenia, tworzenia i modyfikacji nowoczesnych programów studiów (16 listopada), akredytacji jako kluczowego mechanizmu narzędziowego i w  kontekście rankingów (17 listopada) oraz o międzynarodowych aspektach jakości kształcenia (18 listopada). Wydarzenie kierowane było do osób studiujących, kadry akademickiej, kreatorów i organizatorów dydaktyki akademickiej, a także osób odpowiedzialnych za monitorowanie jej jakości

- Nauka i edukacja, edukacja zwłaszcza, stanie się coraz bardziej bezbrzeżna i bezgraniczna. Nie tylko trwająca całe życie: to już wiemy, że nie ma końca dobrego kształcenia, ale, że powinno ono przenikać się z tym, co inne i odmienne – powiedział prof. Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego podczas uroczystego otwarcia kongresu.

W uroczystym otwarciu kongresu uczestniczył rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący KRASP. W swoim wystąpieniu prof. Mężyk podkreślił, że proces edukacji to jeden z głównych filarów systemu szkolnictwa wyższego – to jedna z jego misji, która powinna być realizowana z jak największą dbałością.

Katowice zdobyły zaszczytny tytuł Europejskiego Miasta Nauki 2023 dzięki doskonałej współpracy miast z siedmioma uczelniami publicznymi. Miasto Katowice zgłosiło swoją kandydaturę w 2021 r. razem z Uniwersytetem Śląskim, a starania wsparły inne katowickie uczelnie. Pod dokumentem powołującym Konsorcjum podpis złożyło siedmiu rektorów.

W skład konsorcjum wchodzą:  Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, Politechnika Śląska, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach jako lider oraz miasto Katowice - strategiczny partner.

Tytuł Europejskiego Miasta Nauki przyznaje od 2004 r. co dwa lata Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki i Technologii. Katowice są pierwszym miastem z Europy Środkowo-Wschodniej uznanym za Europejskie Miasto Nauki. Oficjalna ceremonia przyznania Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki odbyła się lipcu br., podczas konferencji EuroScience Open Forum 2022 w Lejdzie w Holandii - Europejskim Mieście Nauki 2022.

https://iceq.pl/

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt