MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Ponad 20 rektorów czołowych uczelni Polski i Ukrainy spotka się 1-2 grudnia w Lublinie, aby dyskutować o działaniach mających na celu odbudowę i innowacyjną transformację Ukrainy, co jest warunkiem pokojowego rozwoju naszego kontynentu.

Konferencja „Post War Innovative Transformation of Ukraine” organizowana jest przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” wspólnie z Ukraińską Fundacją Talentów, prezydentem Lublina i partnerami akademickimi. Weźmie w niej udział ponad 100 uczestników - wybitnych przedstawicieli nauki i polityki oraz liderów życia społeczno-gospodarczego Ukrainy, Polski, USA i innych krajów. Honorowy patronat nad konferencją objęła małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda.

Choć wojna wciąż pustoszy Ukrainę, jednym z kluczowych wyzwań stojących przed tym krajem jest modernizacja jej gospodarki i podniesienie kompetencji mieszkańców. Pozwoli to po wojnie przekształcić Ukrainę w jedno ze światowych centrów innowacji, zabezpieczając jej niezawisły byt w przyszłości, a jednocześnie tworząc nowe, szerokie możliwości rozwojowe dla Polski i Europy.

Tysiące ukraińskich kobiet, które wywołana przez Rosję wojna zmusiła do szukania schronienia w Polsce, należy postrzegać nie jako problem, ale jako szansę, ponieważ wiele z nich jest dobrze wykształconych i można je szybko nauczyć nowych, cyfrowych umiejętności. Koncentrując się na problemie adaptacji kobiet z Ukrainy do potrzeb gospodarki cyfrowej obu krajów, konferencja w Lublinie będzie odnosić się do doświadczeń z zakresu polsko-
ukraińskiej współpracy naukowej i edukacyjnej.

Podczas konferencji odbędzie się inauguracja projektu „INCUBATING FREEDOM for Ukraine – Adapting Women to Digital Economy”, który poprowadzi Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” posiadająca uznane kompetencje i osiągnięcia w promowaniu kobiet w dziedzinie IT i STEM. W ramach projektu, do którego realizacji zaproszono wiodące firmy technologiczne i czołowe uczelnie, ponad 30 tys. kobiet z Ukrainy i Polski zostanie przeszkolonych i przekwalifikowanych pod kątem potrzeb cyfryzującej się gospodarki.

Konferencja odbędzie się w hotelu „Focus Premium Lublin”. Języki robocze: polski, ukraiński i angielski. Program konferencji, link do rejestracji i zasady uczestnictwa znajdują się na stronie: http://ukraine.perspektywy.org.

Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają uczelnie, firmy i organizacje pozarządowe zainteresowane włączeniem się do szerokiej koalicji mającej na celu przyspieszenie powojennej odbudowy i cyfrowej transformacji Ukrainy – dla dobra Polski i Europy!

Perspektywy

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt