MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Tej jesieni dzięki programowi Twinning Universities ponad 230 tys. studentów przystąpiło do egzaminu wstępnego na uniwersytet, przeprowadzonego online dla studentów z Ukrainy i spoza niej.

Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę skoordynowane działania grup takich jak Science for Ukraine i Council of At-Risk Academics (Cara) okazały się kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa naukowców wysiedlonych w wyniku wojny. Kluczowe jest powiązanie tych działań ze wsparciem mającym na celu utrzymanie integralności ukraińskiego systemu policealnego, zarówno w czasie aktywnego konfliktu, jak i poza nim. Tej jesieni ponad 230 000 studentów przystąpiło do narodowego egzaminu wstępnego na uniwersytet, przeprowadzonego online dla studentów z Ukrainy i spoza niej. 

Konieczne jest wspieranie tych studentów, a także wykładowców i pracowników, którzy nie chcą lub nie mogą wyjechać. Strategie wsparcia muszą obejmować zarówno rozwiązania krótkoterminowe, jak i strategie długoterminowe, które pomogą utrzymać i odbudować ukraiński sektor szkolnictwa wyższego. Jedną z głównych lekcji płynących z inicjatywy Twinning Universities („Bliźniacze uniwersytety”) jest ogromny potencjał pomocy i współpracy.

Oto zalecenia dotyczące twinningu. Trzeba inaczej zdefiniować współpracę akademicką. Chociaż twinning może obejmować tradycyjne strategie współpracy, takie jak wspólne dyplomy i wymiana studentów, jego naczelną zasadą jest wspieranie współpracowników w czasach niewyobrażalnego kryzysu. Motywacją do udziału w twinningu nie mogą być względy prestiżu instytucjonalnego, czy rankingów. Studenci mogą potrzebować zdalnego dostępu do specjalistycznych zajęć, których ich własna instytucja tymczasowo nie jest w stanie zapewnić; szkoła medyczna może potrzebować ukierunkowanej wiedzy technicznej (np. chirurgii urazowej lub usług wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego), aby pomóc swoim społecznościom. 

Jeśli dana instytucja nie jest w stanie zaoferować bezpośredniego wsparcia finansowego, prosta czynność polegająca na rozszerzeniu przemyślanej propozycji współpracy, opartej na wspólnej wiedzy lub dostępie do kursów online i zasobów bibliotecznych, może zapewnić istotne wsparcie moralne w czasie kryzysu. Podobnie, stosunkowo tani i skuteczny rodzaj wsparcia oferuje możliwości rozwoju zawodowego (np. seminaria internetowe i warsztaty). Ogólnosystemowe inicjatywy twinningowe, takie jak ta na Ukrainie, wymagają intensywnego zarządzania i koordynacji. W takich przypadkach posiadanie dedykowanego personelu zarządzającego tymi zadaniami może być najskuteczniejszym sposobem wspierania udanych partnerstw. 

Niezbędne jest budowanie międzysektorowych sieci wsparcia. Instytucje partnerskie w Ukrainie i za granicą nie powinny konkurować ze sobą, ale pracować dla wspólnego celu, budując w ten sposób nowe sieci i połączenia, które w przeciwnym razie mogłyby nigdy nie dojść do skutku. Co istotne, obejmuje to międzysektorową współpracę ze społecznościami lokalnymi, organizacjami non-profit, agencjami rządowymi i sektorem prywatnym. Wiele działań twinningowych, takich jak dostarczanie środków medycznych, mebli do sal lekcyjnych i komputerów, wymaga specjalistycznej wiedzy logistycznej wykraczającej poza możliwości uniwersytetów.

Opr. MTA

Źródło: https://www.timeshighereducation.com

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt