MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Opublikowany 16 listopada przez Polski Instytut Ekonomiczny raport o skali braku w Polsce specjalistów IT, choć utrzymany w rzeczowym, naukowym tonie, w istocie bije na alarm. Po międzynarodowych sukcesach Wiedźmina, gier komputerowych czy młodych informatyków UW w Akademickich Mistrzostwach Świata w Programowaniu Zespołowym (ICPC) mogłoby się wydawać, że w Polsce informatyka ma się dobrze. Tymczasem z raportu PIE wynika, że nasz kraj w tej dziedzinie nie tylko nie przoduje, lecz wręcz wlecze się w ogonie Europy.

Oceniając liczbę specjalistów IT w Polsce na tle zmian, jakie w tym sektorze zachodzą w Unii Europejskiej, eksperci PIE dochodzą do wniosku, że może to oznaczać, że „Polska nie ma istotnych przewag konkurencyjnych na tle innych państw w obszarze IT. By uzyskać taki sam udział zatrudnionych w IT jak w Unii Europejskiej, Polska potrzebuje 147 tys. specjalistów w tej branzy. Obecnie w Polsce informatycy stanowią ok. 3,5 proc. wszystkich zatrudnionych i jest to jedna z niższych wartości w UE. W całej Unii specjaliści stanowią ok. 4,5 proc. pracowników. Wśród 27 krajów UE tylko w Rumunii i Bułgarii jest pod tym względem gorzej niż w Polsce. Przodują takie kraje jak Finlandia, Holandia i Estonia.

Debata nt. Raportu:

Taki stan rzeczy odbija się na sytuacji w gospodarce. Polskie firmy mają problem ze znalezieniem osób na stanowiska specjalistów IT. Tylko 61 proc. ankietowanych przedsiębiorstw zatrudniło w ostatnim roku tylu specjalistów, ilu planowało. Wprawdzie sektor IT dynamicznie zwiększa zatrudnienie, ale generalnie poziom cyfryzacji w Polsce jest niski. Polskie firmy nie są w stanie skutecznie konkurować o pracowników IT z firmami międzynarodowymi tworzącymi oprogramowanie na eksport. Z powodu luki IT co piąta przebadana firma często musiała odmawiać realizacji projektu.

Szczególnie dramatyczny obraz przedstawia kształcenie w obszarze STEM, skąd biorą się specjaliści IT. O ile w roku akademickim 2017/2018 polskie uczelnie opuściło 109 124 absolwentów STEM to w roku akad. 2021/22 było ich tylko 71 779. Jakby tego było mało, to według raportu, w roku akademickim 2020/2021 wśród absolwentów kierunków z grupy „technologie teleinformacyjne” było jedynie 2119 kobiet, co stanowi 16 proc. wszystkich absolwentów tych kierunków. Co więcej, udział kobiet wśród absolwentów kierunków teleinformatycznych nie zwiększa się w ostatnich latach.

Eksperci PIE stawiają pytanie czy lukę IT wypełnią specjaliści ze Wschodu? Otóż braki specjalistów IT w Polsce tylko w ograniczonym stopniu mogą być niwelowane przez pracowników przyjeżdżających do Polski z Europy Wschodniej, przede wszystkim z Białorusi i Ukrainy.

W ramach Poland.Business Harbour od grudnia 2020 r. specjaliści IT z Białorusi mogli otrzymać specjalną wizę, dzięki której nie musieli ubiegać się o pozwolenie o pracę. W 2021 r. program otworzył się także na specjalistów z Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Rosji, Armenii i Azerbejdżanu. We wrześniu 2022 r. program został otwarty na cały świat. Do tego czasu w jego ramach wizę otrzymało ponad 58,5 tys. osób, spośród których aż 85 proc. pochodziło z Białorusi. W istocie specjalistów było mniej, bo wizy obejmowały też członków rodziny. Należy też pamiętać, że Białoruś i Ukraina borykają się z dramatycznym pogorszeniem wskaźników demograficznych, co będzie stanowiło ograniczenie dla długotrwałego zapełniania luki specjalistów IT na rynkach europejskich przez obywateli tych krajów.

Raport przygotowany przez Polski Instytut Ekonomiczny we współpracy z instytucjami rządowymi i specjalistycznymi w dziedzinie IT, a także oparty na badaniach wśród znacznej liczby przedsiębiorstw dużych, średnich i małych zasługuje na szczególną uwagę w momencie historycznym, kiedy cyfryzacja staje się kluczowym elementem rozwoju gospodarki. Dlatego znajdujące się w raporcie stwierdzenie, że „przyrost liczby specjalistów IT jest zbyt wolny w stosunku do tempa rozwoju gospodarki. W średnim i długim okresie może to być hamulcem rozwojowym kraju” zdecydowanie nie napawa optymizmem.

 

KB

Raport „Ilu specjalistów IT brakuje w Polsce?”

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt