MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Lublin, 1 grudnia 2022. Podpisanie polsko-ukraińskiej umowy o współpracy w edukacji w dziedzinie IT, sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa. Podpisy złożyli: prof. Teofil Jesionowski, przewodniczący KRPUT i prof. Mykhailo Zgurovski, rektor Politechniki Kijowskiej KPI

W Lublinie zakończyła się dwudniowa konferencja „INCUBATING FREEDOM - Post War Innovative Transformation of Ukraine”, zorganizowana przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” – wspólnie z Ukraińską Fundacją Talentów, Prezydentem Miasta Lublina i partnerami akademickimi z Polski i Ukrainy.

Podczas konferencji powołany został polsko-ukraiński klaster akademicki w zakresie „Artificial Intelligence” i „Cyber Security”. Zainaugurowany został także wielkoskalowy program „Perspektywy Academy” mający na celu przeszkolenie w zakresie IT co najmniej 30 tys. kobiet z Ukrainy przebywająych od 24 lutego w Polsce.

- To wydarzenie jest przełomowe, by nie rzec: epokowe – mówił dr Dawid Kostecki, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej podczas sesji The Role of Science and Education in Building a New and Safe Europe. – Budujemy tutaj nasz przyszły potencjał, dla Ukrainy, dla Polski i dla Europy. Dziś największym wyzwaniem jest aktywizacja środowiska akademickiego Ukrainy. Trzeba wymyślić mądre sposoby, jak to zrobić w czasach, gdy z jednej strony z powodu wojny zamykane są kolejne uczelnie, a z drugiej gdy ukraińskie środowisko obawia się drenażu potencjału intelektualnego swojego kraju.

Od ekonomii do emocji

Prof. Serhiy Vasyliovych Riznyk, prorektor ds. międzynarodowej współpracy Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki, zauważył w czasie tej samej sesji: – Dziś polsko-ukraińskie partnerstwo się zmienia, przeszliśmy od współpracy zbudowanej na względach ekonomicznych do współpracy zbudowanej na emocjach. To unikalne doświadczenie w skali świata, ogromnie pozytywne, i mam nadzieję, że inne kraje z niego skorzystają.

Rektor Riznyk zauważył, że obecnie ukraińskie uczelnie na wiele sposobów starają się prowadzić współpracę międzynarodową na bazie zarówno relacji nawiązanych jeszcze przed wojną, jak i nowych partnerstw. Potwierdził jednocześnie, że wspólną obawą akademickiej Ukrainy jest strach przed drenażem mózgów. – Dlatego kiedy mówimy o mobilności, to tak, jesteśmy zainteresowani taką współpracą, ale mamy nadzieję, że będzie to mobilność dwustronna. Chcemy zapraszać także na nasze uczelnie, liczymy na to, że już niebawem będziemy mogli mówić o prawdziwej wymianie międzynarodowej z naszym krajem.

Z kolei prof. Celina Olszak, rektorka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, tak odpowiadała na pytanie o to, jak widzi współpracę polsko-ukraińską: – Siłą i wyróżnikiem Europy powinna być innowacyjna gospodarka, ale też wysoko wyedukowane społeczeństwo, dbające o równość w dostępie do edukacji i pracy dla wszystkich. Do osiągnięcia tego celu potrzebna nam jest prawdziwa integracja, w naszym wspólnym interesie. A nauka dziś jest kołem zamachowym innowacji, dlatego jej rola jest wyjątkowa. Prof. Olszak dodała, że nie można dziś bać się współpracy i mobilności, bo to jedyny słuszny kierunek rozwoju. – Razem będzie nas stać na więcej – skwitowała.

Występujący w czasie tej sesji prof. Marek Pietraś, dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS, przedstawił nieco inną, bo wynikającą z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, perspektywę: – By podjąć współpracę z Ukrainą potrzebujemy świadomości środowiska, w którym funkcjonuje ten kraj, złożoności kontekstu geopolitycznego Ukrainy. I dziś jednym z największych wyzwań moim zdaniem jest deokupacja historii Ukrainy, wyzwolenie jej spod okupacji rosyjskiej. Szczególnie jeśli chcemy widzieć w przyszłości Ukrainę jako europejski kraj. Opcja europejska wymaga przecież spełniania pewnych standardów, i mowa tu nie tylko o innowacyjności cyfrowej, ale też np. o podejściu równościowym, o innowacyjności ekologicznej itd. Stąd włączanie Ukrainy w europejską przestrzeń badawczą powinno uwzględniać i tę perspektywę.

Prof. Inna Stepanets, prorektorka Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki, mówiła o ogromnej wdzięczności Ukraińców za wspieranie ich w trudnym czasie przez Polskę: – Największym bogactwem każdego kraju są ludzie, a wykształcony człowiek to driver zmian. Dlatego projekty wsparcia prowadzone przez Fundację Edukacyjną Perspektywy są dla nas bardzo ważne. Kobiety, którym pomożecie zdobyć kompetencje cyfrowe, będą mogły włączyć się w odbudowę naszego kraju, budowę nowoczesnej, cyfrowej Ukrainy.

Przyszłość Ukrainy jest kobietą

Jedna z popołudniowych sesji na lubelskiej konferencji poświęcona była prezentacji nowej inicjatywy współprowadzonej przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. To projekt INCUBATING FREEDOM for Ukraine – Adapting Women to Digital Economy. Dr Bianka Siwińska, CEO Perspektyw, zapowiedziała: – Ten projekt wyrasta z naszych wieloletnich doświadczeń. To z jednej strony doświadczenie współpracy z globalnymi firmami technologicznymi, z drugiej doświadczenie współpracy ze znakomitymi partnerami akademickimi, a wreszcie, last but not least, wieloletniego doświadczenia w prowadzeniu różnych programów promujących kobiety w dziedzinie IT i STEM. Dziś łącząc te wszystkie doświadczenia chcemy wspierać Ukrainki w nabywaniu kompetencji cyfrowych, by działa się zmiana.

Projekt INCUBATING FREEDOM for Ukraine – Adapting Women to Digital Economy, w którym równorzędnymi partnerami są Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, Ukrainian Talent Foundation, partnerzy akademiccy (czołowe uczelnie obu krajów) i technologiczni (wiodące firmy technologiczne), ma na celu wykształcić ponad 30 tysięcy kobiet z Ukrainy i Polski. Wysokojakościowe szkolenia z kompetencji cyfrowych potrzebnych na współczesnym rynku pracy (będą prowadzone w zakresie podstawowym – podstawowe umiejętności z zakresu obsługi programów komputerowych, podstawy programowania – i bardziej zaawansowanym; po 180 godzin szkolenia na jedną uczestniczkę) mają zostać uzupełnione o spotkania z mentorami i doradcami zawodowymi.

Pomysł projektu szkoleń dla Ukrainek skomentował prof. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego: – Super! To, co zrobiła Fundacja Edukacyjna Perspektywy jako organizator tej konferencji, jest naprawdę świetne. Od rana jesteśmy tu w podróży. Zaczęliśmy od perspektywy geopolitycznej, potem zobaczyliśmy perspektywę gospodarczą, usłyszeliśmy głosy uczelni ukraińskich, a wreszcie doszliśmy do tego, co w pełni wpisuje się w III misję uczelni. Ten projekt to takie „sprawdzam” dla uczelni, tu uniwersytety zamiast prężyć muskuły i chwalić się swoimi programami pomocowymi, będą mieć szansę realizować ideę zrównoważonego rozwoju.

Zapraszając partnerów do uroczystego podpisania porozumienia polsko-ukraińskiego dla realizacji projektu INCUBATING FREEDOM for Ukraine – Adapting Women to Digital Economy, dr Bianka Siwińska podsumowała: – Paradoksalnie ta wojna może okazać się szansą. To szansa na rozwój osobisty dla kilkudziesięciu tysięcy Ukrainek, ale też szansa dla całej Ukrainy na olbrzymi skok technologiczny.

Lubelska konferencja była też miejscem zaprezentowania innego proukraińskiego projektu – New Technologies for Women – Ukraine, prowadzonego wspólnie przez Fundację Edukacyjną Perspektywy z firmą Intel. Stypendystki projektu (50 ukraińskich studentek i doktorantek kierunków STEM na polskich uczelniach) miały na konferencji specjalny program (m.in. sesja networkingowa, warsztaty z publicznych wystąpień), a w czasie uroczystej gali odebrały dyplomy udziału w projekcie. Katarzyna Cichocka z firmy Intel zapewniała: – Mam okazję prowadzić ten program w wersji dla polskich dziewczyn już od wielu lat wspólnie z Perspektywami. I jestem ogromnie wzruszona zawsze, gdy widzę, jak bardzo udział w tym programie zmienia życie naszych stypendystek, jak umacnia ich pewność siebie i świadomość ich umiejętności. Dziś mogę zapewnić nasze nowe stypendystki z Ukrainy: ten program działa! 

Witając stypendystki na scenie, dr Bianka Siwińska mówiła: – Twarze tych dziewczyn to twarz przyszłej Ukrainy.

Konferencja odbywa się w hotelu „Focus Premium Lublin”. Języki robocze: polski, ukraiński i angielski. Program konferencji na stronie: http://ukraine.perspektywy.org.

Magda Tytuła

Fot. Anita Kot

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!