MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Na polskich uczelniach wraz z początkiem 2023 r. ruszyła rekrutacja na studia II stopnia. Przedstawiamy informacje o otwartym naborze na wybranych szkołach wyższych.

Internetową Rejestrację Kandydatów otworzyły już m.in. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (rekrutuje od 6 grudnia do 31 stycznia), Uniwersytet Warszawski (IRK została otwarta 4 stycznia), Uniwersytet Gdański (rekrutacja na Wydziale Chemii oraz Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki), Politechnika Wrocławska (od 9 stycznia – ma w ofercie aż 64 kierunki, w tym 20 w języku angielskim!) i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (IRK ruszyła 9 stycznia – uczelnia oferuje aż 5 nowości: energetyka wodorowa, inżynieria bezpieczeństwa, materiały i technologie dla energetyki i lotnictwa, zmiany klimatu – przeciwdziałanie i adaptacja oraz w języku angielskim Modern Materials Design and Application). Trwa również rejestracja na studia II stopnia na Politechnice Rzeszowskiej (uczelnia otwarła nabór na 21 kierunków, w tym są 3 nowości: Clean Energy prowadzony w języku angielskim, inżynieria i analiza danych, technologie wodorowe).

Od 10 stycznia nabór prowadzić będą m.in. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (22 kierunki studiów stacjonarnych i 15 studiów niestacjonarnych), Politechnika Białostocka (19 kierunków studiów stacjonarnych i 3 kierunki niestacjonarne) oraz Politechnika Poznańska (w ofercie jest 41 kierunków). Także w tym dniu rejestrację kandydatów zaczyna Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (jeden kierunek – logistyka). A 11 stycznia z rekrutacją na studia II stopnia rusza Politechnika Śląska

W połowie miesiąca kandydaci na studia II stopnia będą mogli się rejestrować na kolejnych uczelniach, m.in. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (od 15 stycznia), Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, na Politechnice Krakowskiej i w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technicznym oraz na Politechnice Gdańskiej (od 16 stycznia). 

Od 30 stycznia kandydatów na studia II stopnia zapraszają m.in. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (uczelnia uruchamia cztery kierunki: gospodarka przestrzenna, geoinformatyka, fizyka techniczna i inżynieria nowoczesnych materiałów) czy Politechnika Morska w Szczecinie (ta ostatnia uruchamia rejestrację tylko na dwa kierunki studiów II stopnia: zarządzanie i inżynieria produkcji oraz transport). Z kolei Politechnika Bydgoska otwiera IRK 8 lutego (21 kierunków studiów stacjonarnych i 14 niestacjonarnych). Najpóźniej z rekrutacją rusza Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (luty 2023), który przygotował ofertę na 23 kierunkach.

Opr. MT

 

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt