MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Kierunek studiów o charakterze multidyscyplinarnym z zakresu nauk biologicznych i technicznych. Dużo zajęć laboratoryjnych i program aktualizowany na bieżąco w porozumieniu z naukowcami oraz partnerami ze świata biznesu. Do tego wyjątkowy i nowoczesny kampus skupiony w jednym miejscu, na warszawskim Ursynowie. Zapraszamy do SGGW!

Nauki biologiczne i techniczne w jednym

Biotechnologia na SGGW to kierunek o charakterze multidyscyplinarnym, obejmujący programem nauki biologiczne i techniczne, gdzie realizowane są moduły, takie jak: biologia komórki, biologia molekularna, bioinformatyka, genomika, chemia, genetyka, fizjologia roślin i zwierząt, inżynieria genetyczna, biofizyka czy mikrobiologia (ogólna, roślin i weterynaryjna).

W programie jest dużo zajęć laboratoryjnych a w miarę zdobywania wiedzy, student ma do wyboru szeroką ofertę przedmiotów fakultatywnych z obszarów dotyczących wykorzystania biotechnologii w produkcji i ochronie zwierząt, w produkcji roślinnej oraz w przemyśle spożywczym. Studenci mają dostęp do świetnych laboratoriów wyposażonych w nowoczesne sprzęty, gdzie realizują badania do swoich prac dyplomowych, uczestnicząc w projektach naukowych i aplikacyjnych realizowanych przez wysokiej klasy specjalistów.

Biotechnologia jest dyscypliną dynamiczną, dlatego program jest na bieżąco aktualizowany a studenci dowiadują się o najnowszych osiągnięciach naukowych stosowanych w badawczo-rozwojowych laboratoriach na całym świecie, z uwzględnieniem obecnych trendów, takich jak wysokoprzepustowe badania genomiczne czy edycje genomów.

Wejście na rynek pracy

Aby absolwenci biotechnologii na SGGW byli dobrze przygotowani do wejścia na rynek pracy, programy studiów są konsultowane nie tylko z naukowcami, ale też z licznym gronem partnerów ze świata biznesu. Absolwenci potrafią interpretować i raportować dane biologiczne uzyskane w trakcie pracy, oceniać przydatność metod czy urządzeń i zaproponować potencjalnie najlepsze rozwiązania analizowanych problemów. Potrafią zaplanować eksperyment do rozwiązania zadań związanych z tworzeniem produktu biotechnologicznego, a przede wszystkim świetnie radzą sobie w pracach laboratoryjnych.

Absolwenci z sukcesem znajdują zatrudnienie w firmach biotechnologicznych, farmaceutycznych, laboratoriach badawczych, diagnostycznych, medycznych, przemysłu spożywczego, kosmetycznego czy hodowli roślin, a także w ośrodkach projektowych i doradczych. To co wyróżnia biotechnologię na SGGW to bliski kontakt zarówno z mikroorganizmami jak i zwierzętami, roślinami i ich izolowanymi komórkami, a wszystko to w świetnie wyposażonych laboratoriach, fitotronach i pracowniach bioinformatycznych. Przedmioty rekrutacyjne na kierunek biotechnologia i biotechnology to: biologia oraz drugi przedmiot do wyboru: chemia lub matematyka lub fizyka. Na studia w języku angielskim dodatkowo wymagane jest potwierdzenie znajomości języka angielskiego. Studia I stopnia kończą się tytułem inżyniera i trwają 3,5 roku (7 sem.). Studia II stopnia trwają 1,5 roku (3 sem.) i kończą się tytułem magistra inżynieria.

Wydział Biologii i Biotechnologii SGGW

Kierunek biotechnologia jest prowadzony na Wydziale Biologii i Biotechnologii, który jest najmłodszym wydziałem na SGGW, powołanym w 2019 roku. Początkowo znalazły się na nim kierunki już wcześniej funkcjonujące na SGGW: biologia oraz wspomniana biotechnologia. Od roku akademickiego 2021/2022 powołano nowy kierunek technologia biomedyczna na I stopniu kształcenia, a od 2022/2023 kierunek biotechnology (biotechnologia w jęz. angielskim) również na I stopniu.

Na wszystkich kierunkach obowiązkowe są praktyki, które można realizować w dowolnie wybranym miejscu (powiązanym z tematyką studiów) w kraju i za granicą. Studenci chętnie korzystają także z wyjazdów na uczelnie zagraniczne w ramach programów europejskich. Kształcenie na kierunkach prowadzonych na Wydziale Biologii i Biotechnologii gwarantuje szerokie spojrzenie na współczesny świat i przygotowanie do dalszej kariery naukowej lub pracy w biznesie. Wybierając Wydział Biologii i Biotechnologii można przekonać się, jak łączyć najnowsze odkrycia biologiczne z zastosowaniami w produkcji roślinnej i zwierzęcej, przemyśle rolno-spożywczym, farmacji i medycynie.

 

Adres:
ul. Nowoursynowska 159, bud. 37, 02-776 Warszawa
https://wbib.sggw.edu.pl
FB: https://www.facebook.com/cojestwbibSGGW
Instagram: https://www.instagram.com/cojestwbib
Tiktok: https://www.tiktok.com/@wbibteam

Zapraszamy na webinarium dotyczące kierunku biotechnologia: Nauka/Science SGGW

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt