MegaBaza edukacyjna Perspektywy®









6 stycznia 2023 roku, w Lizbonie, podczas inauguracji nowego przewodniczącego European Network of Accreditation of Engineering Education (ENAEE) prof. José Carlos Lourenço Quadrado, dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej została wiceprezydentem Administrative Council ENAEE.

Prof. José Carlos Lourenço Quadrado został wybrany nowym przewodniczącym podczas Zgromadzenia Ogólnego ENAEE w Supraślu, 21 października 2022 roku. W siedzibie Ordem dos Engenheiros w Lizbonie 6 stycznia 2023 roku ) prof. José Carlos Lourenço Quadrado, nowo wybrany Prezydent European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE), uroczyście zainaugurował swoją dwuletnią kadencję (2023-2024). Podczas posiedzenia Administrative Council ENAEE nominacje na wiceprezydentów otrzymały prof. Marta Kosior-Kazberuk (Polska) i prof.  Yolande Berbers (Belgia).

– Jako wiceprezydent Rady Administracyjnej jestem w tej części ENAEE, która decyduje o nadaniu certyfikatów europejskie EUR-ACE® Label w całej Europie – informuje prof. Kosior-Kazberuk. – ENAEE promuje jakość edukacji inżynierów w Europie i poza nią, oceniając inżynierskie kierunki studiów i nadając certyfikaty EUR-ACE® Label tym, które wypełnią wszystkie standardy. Absolwenci kierunków posiadających akredytację europejską otrzymują odpowiedni certyfikat wraz z dyplomem ukończenia studiów.

ENAEE stale dostosowuje swoje standardy i kryteria oceny programów studiów do wyzwań współczesnego świata (takich jak np. 17 celów zrównoważonego rozwoju, rozwój technologiczny, uniwersytety europejskie i wspólne kierunki studiów).

– Jesteśmy w tej chwili największą i najbardziej zaangażowaną siecią akredytacji programów inżynierskich- podkreśla prof. José Carlos Lourenço Quadrado. – Chcielibyśmy, aby była ona istotna i stanowiła punkt odniesienia na całym świecie.

Politechnika Białostocka jest instytucją referencyjną w regionie i w Polsce.

– Macie wiele programów, które spełniają standardy określone przez ENAEE, a to oznacza, że studia w Politechnice Białostockiej, ich jakość i standardy są powszechnie uznawane – przypomina Damien Owens z  Engineers Ireland, dotychczasowy przewodniczący ENAEE.

– Politechnika Białostocka jest jednym z liderów, jeśli chodzi o ilość przyznanych certyfikatów KAUT – podkreśla prof. Bohdan Macukow z Politechniki Warszawskiej, przewodniczący Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych kadencji 2021 – 2025.

Dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej pełniła już funkcję wiceprezydenta Administrative Council ENAEE w latach 2021-2022.

European Network of Accreditation of Engineering Education (ENAEE) jest organizacją zrzeszającą krajowe agencje lub inne instytucje akredytujące. Celem sieci jest budowanie zaufania do systemów akredytacji programów studiów inżynierskich, opracowanie standardów wymagań kompetencyjnych absolwentów inżynierów, a także opracowywanie stosownych umów o akredytację studiów inżynierskich i uznawanie kwalifikacji inżynierskich. Obecnie ENAEE grupuje narodowe organizacje akredytujące, zajmujące się jakością kształcenia inżynierów na uczelniach wyższych: Irlandii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Kazachstanu, Niemiec, Polski, Portugalii, Rosji, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Turcji, Wielkiej Brytanii, Włoch.

Jednym z głównych działań sieci ENAEE jest program akredytacji EUR-ACE – European Accredited Engineer. Program ten jest ściśle powiązany z procesem bolońskim i opiera się na wytycznych zawartych w dokumencie „Framework Standards and Guidelines” (EAFSG). Efektem uzyskania akredytacji ENAEE jest certyfikat EUR-ACE® Label, który potwierdza wysoki poziom jakości programu kształcenia inżynierów oraz ich zgodność z przyjętymi w Europie normami i zasadami. Ostatnia aktualizacja EAFSG miała miejsce w 2021 r. Prof. Marta Kosior-Kazberuk wchodziła w skład Grupy Roboczej, która pracowała nad aktualizacją.

W Polsce uprawnienia do nadawania certyfikatu EUR-ACE® Label, nadane przez ENAEE, ma Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych, która wraz z krajową akredytacją kierunków studiów przyznaje również certyfikat jakości EUR-ACE® Label.

Taką akredytację KAUT ma obecnie dziesięć kierunków studiów realizowanych w Politechnice Białostockiej:

 • automatyka i robotyka (I i II stopień)
 • ekoenergetyka (I stopień)
 • elektrotechnika (I i II stopień)
 • elektronika i telekomunikacja (I i II stopień)
 • informatyka (I i II stopień)
 • informatyka i ekonometria (I stopień)
 • inżynieria biomedyczna (I i II stopień)
 • logistyka (I stopień)
 • mechanika i budowa maszyn (I i II stopień)
 • zarządzanie i inżynierii produkcji (I i II stopień)

Standardy ramowe EUR-ACE® (EAFS) określają cele programów inżynierskich, tj. wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, jakich wymaga się od absolwentów z tytułem inżyniera i magistra inżyniera. Uzyskanie certyfikatu EUR-ACE® Label jest dla uczelni dodatkową weryfikacją i potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia studentów oraz tego, że program kształcenia spełnia standardy ustanowione przez europejskie organizacje zawodowe. Dla studenta to pewność, że wybrany kierunek studiów spełnia międzynarodowe standardy oraz daje możliwość uzyskania tytułu Inżyniera Europejskiego (Eur Ing). Natomiast pracodawca zatrudniający absolwenta certyfikowanego kierunku uzyskuje zapewnienie, że kompetencje kandydata w zakresie wiedzy i umiejętności praktycznych nie odbiegają od międzynarodowych norm i zasad edukacji inżynierskiej.

Rada Administracyjna (Administrative Council) składa się z dziesięciu osób, wybieranych zazwyczaj przez Zgromadzenie Ogólne na okres trzech lat.

Do jej głównych zadań należy:

 • rozpatrywanie i podejmowanie decyzji w sprawie zaleceń poszczególnych komitetów;
 • zarządzanie działalnością ENAEE;
 • przedstawianie Zgromadzeniu Ogólnemu propozycji dotyczących polityki, członkostwa i kwestii finansowych.

ENAEE jest kierowana przez przewodniczącego, dwoje wiceprzewodniczących i skarbnika, którzy są również członkami Rady Administracyjnej. Rada Administracyjna składa się z dziewięciorga członków.

Źródło: pb.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt