MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


W sobotę 14 stycznia br. odbyło się posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze Kolegium Forum Uniwersytetów Polskich, podczas którego przeprowadzono wybory prezydium. W nowej kadencji wiceprzewodniczącym Forum będzie przedstawiciel Uniwersytetu Szczecińskiego – Piotr Zaremba.

W skład prezydium wchodzą również Tomasz Janocha (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Bartosz Gabrychowicz (Uniwersytet Rzeszowski), Piotr Janeczek (Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach). Kadencja nowo wybranego prezydium rozpocznie się 1 lutego 2023 roku.

Forum Uniwersytetów Polskich to autonomiczne porozumienie samorządów studenckich uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Stanowi komisję branżową Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, która reprezentuje wszystkie osoby podejmujące studia na polskich uniwersytetach. Celem Forum jest m.in. reprezentowanie interesów i ochrona praw studentów, rozwijanie współpracy pomiędzy samorządami studenckimi, a także wspieranie jakości kształcenia. Forum wydaje również opinie w sprawach istotnych dla rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego.

 

Źródło: usz.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt