MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Zakończyły się wybory do Rady Naukowej Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (ICHB PAN). Wśród osób wybranych do tego prestiżowego gremium na kadencję 2023-26 znalazł się prof. Piotr Młynarz, dziekan Wydziału Chemicznego.

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk jest jedną z czołowych polskich jednostek naukowych. Prowadzone są tu interdyscyplinarne badania obejmujące takie dziedziny, jak chemia bioorganiczna, biochemia, biologia molekularna, biologia systemowa, biologia syntetyczna i bioinformatyka, a w szczególności badania nad syntezą, strukturą i funkcją kwasów nukleinowych i białek oraz ich komponentów, a także nad ich wzajemnym oddziaływaniami w warunkach modelowych i komórkowych.

Instytut zatrudnia obecnie ponad 780 pracowników, z czego około połowa pracuje w afiliowanym przy ICHB PAN Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Prace badawcze w części biologiczno-chemicznej realizuje ok. 129 naukowców, wśród nich 13 profesorów tytularnych i 36 doktorów habilitowanych, wspieranych przez ok. 86 pracowników inżynieryjno-technicznych. Ponadto w ICHB PAN wykonuje swoje prace ok. 80 doktorantów – w ramach Środowiskowego Studium Doktoranckiego ICHB PAN i Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk.

Rada Naukowa ICHB PAN ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dwóch dyscyplinach: nauki chemiczne i nauki biologiczne. W obrębie ICHB PAN działają 32 zakłady naukowe, a wspomaga je 13 pracowni specjalistycznych, oferujących wysokiej klasy zaplecze aparaturowe.

Istotnym elementem w strukturze Instytutu jest także Ośrodek Nauki PAN, Ośrodek Wydawnictw Naukowych oraz Biblioteka. Ponadto, wspólnie z Instytutem Informatyki Politechniki Poznańskiej, Instytut utworzył unikatowe w skali kraju Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki.

Profesor Piotr Młynarz został wybrany do gremium jako reprezentant grupy osób z tytułem naukowym, stopniem naukowym doktora habilitowanego lub doktora, specjalistów z różnych dziedzin życia gospodarczego, społecznego oraz praktycznego zastosowania nauki, niezatrudnionych w ICHB PAN lub zatrudnionych w nim w niepełnym wymiarze czasu pracy.

 

Źródło: pwr.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt