MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Dług wobec państwa duńskiego wynikający z niespłaconych kredytów studenckich udzielonych obcokrajowcom wzrósł do 1,3 mld koron. Zaległe spłaty pożyczek studenckich udzielonych obcokrajowcom wzrosły zatem z 800 milionów do 1,3 miliarda koron w ciągu ostatnich trzech lat.

Studenci zagraniczni – jeśli posiadają obywatelstwo innego kraju UE lub EOG – mogą skorzystać z pożyczki oferowanej przez państwo duńskie studentom, jeśli kwalifikują się również do państwowego stypendium studenckiego SU (statens uddannelsesstøtte). Stypendium państwowe dla studentów to stypendium, które większość studentów studiów wyższych w Danii otrzymuje na pokrycie podstawowych kosztów utrzymania. Chociaż zwykle musisz być obywatelem Danii, aby otrzymać SU, cudzoziemcy (dokładniej osoby z krajów UE lub EOG) również mogą się kwalifikować, jeśli spełniają określone kryteria. Wiąże się to z ubieganiem się o ligestilling – równorzędny status – z obywatelami duńskimi, a tym samym uzyskaniem zgody na SU.

Prawicowa partia wezwała Danię do zaprzestania zatwierdzania pożyczek SU dla zagranicznych studentów, ponieważ nadal trudno jest odzyskać długi. Lewicowa Socjalistyczna Partia Ludowa (SF) wezwała do ujednolicenia zasad w UE, aby uniemożliwić studentom pozostawianie niespłaconych długów, ale stwierdziła, że SU powinien nadal być dostępny dla zagranicznych studentów w Danii.

Pod koniec 2022 roku około 120 000 Duńczyków zalegało ze spłatą kredytu studenckiego. Ta grupa jest winna łącznie 11 miliardów koron, czyli około 91 600 koron na osobę. Minister podatkowy Jeppe Bruus powiedział, że „trudno jest odzyskać dług, gdy cudzoziemcy opuszczają kraj”

Według analizy przeprowadzonej przez związek zawodowy IDA, zagraniczni absolwenci w Danii wnieśli wkład netto do duńskiej gospodarki w wysokości 26,8 miliarda koron w latach 2007-2020.

 

Opr. MTA

Źródło: www.thelocal.dk

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt