MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


REKLAMA


Politechnika Wrocławska i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie jako pierwsze uruchomią studia na kierunku energetyka jądrowa. Kształcenie specjalistów w tej dziedzinie to jedno z najważniejszych wyzwań dla rozwoju atomu w Polsce. Inżynierowie jądrowi będą potrzebni do obsługi elektrowni atomowych, które w kolejnych latach powstaną w Polsce. Ministerstwo Edukacji i Nauki wspiera rozwój nowego kierunku.

Dla kogo ten kierunek?

Energetyka jądrowa to propozycja kształcenia skierowana do osób, które chcą poszerzać wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii jądrowej, radiochemii czy ochrony radiologicznej, a w przyszłości zasilić również szeregi pracowników elektrowni atomowych. Z pewnością odnajdą się tutaj osoby o rozwiniętych zdolnościach analitycznych, a także potrafiące współpracować w grupie i chętne do stałego poszerzania swojej wiedzy. Studia na tym kierunku przygotują do pracy w zespołach interdyscyplinarnych, a także nauczą obsługi aparatury naukowej, badawczej i przemysłowej wykorzystującej techniki jądrowe.

Program studiów na kierunku energetyka jądrowa zakłada kształcenie m.in. w zakresie:

  • budowy nowoczesnych reaktorów jądrowych,
  • mechatroniki i systemów sterowania,
  • przepływów i wymiany ciepła w reaktorach jądrowych,
  • jądrowego cyklu paliwowego,
  • zasad ochrony radiologicznej,
  • eksploatacji i bezpieczeństwa elektrowni jądrowych.

Staże zagraniczne i atrakcyjne stypendia

Atrakcyjną formą uzupełnienia edukacji są praktyki zagraniczne. Z taką propozycją wychodzi Politechnika Wrocławska, która ofertuje studentom staże w USA i Korei Południowej. Wydział Mechaniczno-Energetyczny rozwija w tym obszarze współpracę z koreańską uczelnią oraz amerykańską firmą, która ma budować elektrownię jądrową Polsce. Obecnie trwają też rozmowy z Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku na temat przeprowadzenia części zajęć dla studentów w laboratoriach naukowych instytutu oraz reaktorze badawczym MARIA – jedynym w naszym kraju działającym reaktorem jądrowym. Warto dodać, że na wrocławskiej uczelni nauka będzie prowadzona na razie tylko w języku angielskim. Pozwoli to studentom oswoić się z angielskimi terminami typowymi dla tej branży. Dla najlepszych przewidziane są zagraniczne stypendia.

Na kandydatów, którzy zdecydują się na studia magisterskie z energetyki na wrocławskiej uczelni, czekają również cykliczne wykłady z udziałem specjalistów z zagranicznych instytucji i przedsiębiorstw sektora nuklearnego.

Gdzie znajdą zatrudnienie absolwenci?

Absolwenci tego kierunku zostaną przygotowani do pracy w szeroko pojętym sektorze energetycznym, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki jądrowej. Zdobyte wykształcenie pomoże im realizować się zawodowo nie tylko w przedsiębiorstwach stosujących techniki jądrowe, w tym w elektrowniach jądrowych, ale również w firmach i instytucjach badawczych związanych z energetyką jądrową oraz urzędach i organach administracji państwowej (np. Polska Agencja Atomistyki, Urząd Dozoru Jądrowego). Otworzy się przed nimi również szansa na zatrudnienie w firmach produkujących maszyny i urządzenia dla sektora energetycznego, w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej, elektrowniach jądrowych oraz u podwykonawców przemysłu jądrowego, instytutach badawczo-rozwojowych, urzędach dozoru jądrowego, agencjach atomistyki lub innych pokrewnych organach administracji publicznej.

Kapitał ludzki

Branża energetyki atomowej potrzebuje odpowiednio przygotowanych i wykształconych inżynierów. Do pracy przy obsłudze tylko jednego reaktora zatrudnienie może znaleźć średnio osiemset osób, w tym około setka specjalistów (projektowi, jądrowi, komputerowi, elektrycy, mechanicy, budowlani), wielu techników, personel szkoleniowy, analitycy, obsługa administracyjna, operatorzy, straż pożarna i ochrona fizyczna. Odpowiednie przeszkolenie inżynierów jądrowych trwa od czterech do sześciu lat. Pracownicy tego sektora powinni się wyróżniać również wysoką kulturą bezpieczeństwa jądrowego i znać problemy ochrony radiologicznej. Dlatego też niezbędne jest podnoszenie kwalifikacji edukacyjnych studentów, późniejszych potencjalnych pracowników elektrowni. Jest szansa, że atrakcyjna oferta studiów magisterskich na Politechnice Wrocławskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej przyczyni się do podwyższenia frekwencji na kierunku energetyka jądrowa.

Rekrutacja

W lutym na obu uczelniach zostanie przeprowadzona rekrutacja na studia II stopnia (magisterskie). Na Politechnice Wrocławskiej kierunek prowadzony będzie przez Wydział Mechaniczno-Energetyczny, natomiast na AGH – przez Wydział Energetyki i Paliw.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do rekrutacji już mogą składać dokumenty. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się na stronach internetowych Politechniki Wrocławskiej i AGH.

Energetyka jądrowa w Polsce

Zgodnie z Programem Polskiej Energetyki Jądrowej na terenie naszego kraju mają powstać dwie elektrownie jądrowe, składające się z 3 reaktorów. Rozpoczęcie budowy pierwszego reaktora zaplanowano w 2026 roku, jego uruchomienie w roku 2033, a oddanie do eksploatacji ostatniego reaktora w drugiej elektrowni w 2043 roku.

 

Źródło: www.gov.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!