MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Warszawski i Politechnika Łódzka to trzy polskie uczelnie, które dołączyły do globalnej kampanii Race to Zero. Jej celem jest gospodarka zeroemisyjna.

Globalna kampania Race to Zero – wspierana przez Organizację Narodów Zjednoczonych – zrzesza miasta, regiony, przedsiębiorstwa, instytucje edukacyjne, finansowe i z zakresu ochrony zdrowia, które zobowiązały się do zmniejszenia o połowę emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku, zgodnie z założeniami porozumienia paryskiego (Paris Agreement). Kampania „Race to Zero for Universities and Colleges” – do której dołączył Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, po Uniwersytecie Warszawskim i Politechnice Łódzkiej, jest realizowana we współpracy z EAUC (the Alliance for Sustainability Leadership in Education), Second Nature i Programem Środowiskowym ONZ (UN Environment). Do września 2022 roku w działania na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych zaangażowało się już 8307 firm, 595 instytucji finansowych, 1136 miast, 52 stany i regiony, 1125 instytucji edukacyjnych i 65 instytucji opieki zdrowotnej z całego świata.

Jednym z podstawowych warunków uczestnictwa w kampanii jest zdiagnozowanie sytuacji w angażujących się w nią podmiotach oraz opracowanie na podstawie tej diagnozy planu podejmowanych działań.

– Dlatego też na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu najpierw zostanie przeprowadzona identyfikacja i inwentaryzacja elementów funkcjonowania jednostek uczelni pod kątem ich wpływu na emisję gazów cieplarnianych, a więc dwutlenku węgla i metanu. To będzie podstawa do opracowania bilansu, na podstawie którego powstanie plan działań, mający doprowadzić do stopniowego ograniczania emisji tych gazów – mówi dr Paweł Szyszkowski z Centrum Badawczo-Rozwojowego UPWr i przypomina, że uczelnia już od dłuższego czasu stawia na „zieloną” energię, realizując tym samym cele wyznaczone w kampanii Race to Zero.

– To przede wszystkim konsekwentnie montowane na naszych budynkach panele fotowoltaiczne. Sztandarowym przykładem może być tu nasza pływalnia, ale działań zmierzających do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych jest więcej i są w zasięgu każdego z nas – podkreśla dr Szyszkowski i od razu wylicza zalecenia i rekomendacje: – To chociażby promocja, zarówno wśród pracowników, jak i studentów, publicznego transportu i rowerów, a co za tym idzie zwiększenie na terenie uczelni miejsc bezpiecznego parkowania rowerów i hulajnóg. Wrocław jest jednym z polskich miast, które zdecydowało się dołączyć to kampanii Race to Zero, więc budowa ścieżek rowerowych, lepsza komunikacja publiczna i więcej stacji roweru miejskiego to właściwie wspólny cel.

W planach działań na UPWr są także zamontowanie na terenie uczelni stacji ładowania pojazdów elektrycznych zasilanych energią odnawialną, ograniczanie wyjazdów służbowych na rzecz spotkań online (podróże tylko w uzasadnionych przypadkach i przedkładanie transportu lądowego, zwłaszcza kolejowego nad lotniczy). To również modernizacja uczelnianej bazy transportowej na rzecz pojazdów przyjaznych środowisku, jak i upowszechnienie sposobów prowadzenia zajęć dydaktycznych, seminariów, konferencji metodą online. Planujemy również przegląd wszystkich obiektów uczelnianych pod kątem poszanowania energii elektrycznej oraz zapobiegania stratom ciepła. Będziemy analizowali także działania z zakresu optymalizacji wykorzystania komputerów, drukarek itp. sprzętu.

– Prowadzone badania naukowe powinny być planowane i prowadzone pod kątem wykorzystania energii i powstawania odpadów zgodnie z zasadami: unikaj, zminimalizuj, wykorzystaj, unieszkodliwiaj. Zajęcia praktyczne ze studentami będą uzupełnione o informacje dotyczące sposobu postępowania z powstającymi podczas nich odpadami i sposobami ich selektywnego zbierania – wylicza dalej dr Szyszkowski i dodaje, że kosztorysy tak badań, jak i zajęć muszą uwzględniać koszty unieszkodliwienia odpadów.

W przyjętym planie działań zapisano też takie punkty jak racjonalizacja zakupów (ilości zgodne z bieżącymi potrzebami, opakowania zwrotne, systemy serwisowe itp.), prowadzenie systemu wewnętrznej informacji o nadmiarowych urządzeniach i środkach pomocniczych, w tym chemikaliów – co daje możliwość wspólnego wykorzystywania czy przesunięcia do jednostek, w których aktualnie są one potrzebne, bez konieczności dodatkowych zakupów.  

– Ale to także wymiana doświadczeń w zakresie gospodarowania odpadami oraz energią z innymi placówkami naukowymi w kraju i za granicą, czy upowszechnianie zarówno w punktach gastronomicznych działających na uczelni, jak i na naszych konferencjach czy uroczystościach dań wegetariańskich i wegańskich oraz wykorzystujących lokalne produkty, zgodnie z regułą krótkiego łańcucha dostaw, a więc zmniejszania śladu węglowego – podkreśla dr Paweł Szyszkowski, dodając, że w przyjętych do realizacji działaniach są też modernizacja stacji badawczo – dydaktycznych w Swojcu i Radomierzu pod katem adaptacji do zmian klimatu i ograniczaniu emisji dwutlenku węgla.

W najbliższym czasie planowane jest przeprowadzenie wśród pracowników UPWr oraz studentów ankiety mającej na celu ocenę ich świadomości dotyczącej celów zrównoważonego rozwoju, celów klimatycznych itp. Ankieta pozwoli ównież na identyfikację barier i potrzeb w tym zakresie.

– Zapytamy też o pomysły naszych naukowców i studentów mających na celu osiągniecie redukcji emisji gazów cieplarnianych przez naszą uczelnię – kończy dr Paweł Szyszkowski.

 

Źródło: upwr.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt

mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (Вавада) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация, рабочие зеркала. Актуальное Леон бет зеркало всегда под рукой для ставок в любое время.