MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Próg umiędzynarodowienia ustanowiony przez narodową strategię Konfederacji Szwajcarskiej i kantonów wynosi 20%. Tylko jeden na dziewięć szwajcarskich uniwersytetów był go w stanie osiągnąć, jak wynika z raportu dot. umiędzynarodowienia szwajcarskich uniwersytetów, opublikowanego przez „Movetię”, krajową agencję ds. promocji wymian i mobilności w systemie edukacji. 

Wskaźnik mobilności uczelni i stopień jej umiędzynarodowienia są ze sobą skorelowane. Według „Movetia” studenci są bardziej skłonni do wyjazdu za granicę, jeśli kursy w Szwajcarii mają wymiar międzykulturowy lub oferują kursy w języku angielskim lub mają kontakty z zagranicznymi studentami i profesorami.

Od 2014 roku Szwajcaria nie jest członkiem europejskiego programu Erasmus+, który umożliwia międzynarodową współpracę w dziedzinie edukacji. Ustanowiono alternatywny program szwajcarski, ale jest on bardziej restrykcyjny. Zamiast być częścią programu wielostronnego, szwajcarskie instytucje muszą zawierać dwustronne partnerstwa ze swoimi europejskimi odpowiednikami, ustalając kwoty wymiany. Ten system nie jest tak wygodny, ponieważ, aby wymiany studenckie mogły funkcjonować, muszą zostać wprowadzone specjalne fundusze i równoległa administracja. 

Studenci i szersza szwajcarska społeczność akademicka od dawna wzywają Szwajcarię do przywrócenia pełnego stowarzyszenia z programem Erasmus+. Jednak rozmowy z Unią Europejską na ten temat i ponowne dołączenie do programu finansowania badań naukowych „Horyzont Europa” utknęły w martwym punkcie.

 

Opr. MTA

Źródło: swissinfo

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt