MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Gruntowna wiedza ekonomiczna oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu ekonomisty to coś co mogą zdobyć studenci w SGGW. Do tego wyjątkowy i nowoczesny kampus skupiony w jednym miejscu, na warszawskim Ursynowie. Zapraszamy!

Kandydaci, studenci, absolwenci

Studenci kierunku ekonomia znajdą w programie takie zagadnienia jak m.in.: matematyka, statystyka, mikro- i makroekonomia, rachunkowość, analiza ekonomiczna przedsiębiorstw, ekonomia integracji europejskiej, rynki finansowe. Uzupełniają je zagadnienia związane z sektorem żywnościowym i agrobiznesem. Absolwenci posiadają gruntowną wiedzę ekonomiczną oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu ekonomisty w bankach i przedsiębiorstwach, handlu zagranicznym, instytucjach finansowych, administracji państwowej i samorządowej, instytucjach krajowych i zagranicznych związanych z agrobiznesem i gospodarką żywnościową. Absolwenci potrafią przeprowadzać analizę dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego otoczenia, wykorzystywać metody analityczne do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro- i makroekonomicznej.

Absolwenci są przygotowani do pracy w: administracji państwowej i samorządowej; bankach i handlu zagranicznym; placówkach naukowo-badawczych; przedsiębiorstwach i gospodarstwach rolniczych; jednostkach i zakładach gospodarki żywnościowej; instytucjach zagranicznych i międzynarodowych związanych z agrobiznesem.

Przedmiotami rekrutacyjnymi są: matematyka; język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: język polski, geografia, historia, fizyka, wiedza o społeczeństwie.

Wydział Ekonomiczny SGGW

Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z 13 sierpnia 1953 roku powołano Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Rolnictwa. Pierwszym dziekanem został prof. Stefan Ignar, a prof. Ryszard Manteuffel – prodziekanem. Pod koniec 1956 roku Rada Wydziału wystąpiła z wnioskiem o zmianę nazwy na Wydział Ekonomiczno-Rolniczy. Nazwa ta obowiązywała od 1958 do końca 2007 roku. W 2007 roku, w związku z poszerzaniem zakresu zainteresowań naukowych pracowników i tworzeniem nowych kierunków kształcenia, Rada Wydziału podjęła uchwałę o zmianie nazwy. Od 1 stycznia 2008 roku obowiązywała nazwa Wydział Nauk Ekonomicznych. Wraz ze zmianami struktury organizacyjnej SGGW w Warszawie, od 1 października 2019 roku, nazwa Wydziału to Wydział Ekonomiczny, który prowadzi działalność jako jednostka dydaktyczna.

Na Wydziale Ekonomicznym (WE) prowadzone jest kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na pięciu kierunkach studiów (ekonomia, zarządzanie, finanse i rachunkowość, logistyka oraz turystyka i rekreacja) oraz na studiach podyplomowych. Studenci realizują przedmioty obowiązkowe i fakultatywne. Na Wydziale Ekonomicznym są prowadzone również zajęcia w języku angielskim znajdujące się w ofercie ogólnouczelnianej, przygotowanej dla studentów uczestniczących w programach wymiany międzynarodowej. Wybrane przedmioty z oferty Wydziału Ekonomicznego są realizowane w ramach kształcenia na odległość, w tym w e-learningu.

Wydział Ekonomiczny od początku istnienia intensywnie rozwija współpracę z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, dużą wagę przykładając do transferu wiedzy do praktyki gospodarczej. Istotnym elementem działalności Wydziału Ekonomicznego jest podnoszenie jakości kształcenia studentów i kształtowanie przyszłych absolwentów jako ludzi kompetentnych zawodowo oraz społecznie. Poszerzenie oferty dydaktycznej dla kandydatów przez tworzenie nowych kierunków i form studiów, w tym w języku angielskim pozwoli absolwentom Wydziału na znalezienie zatrudnienia i satysfakcję z pracy. Zdobyte kompetencje mają umożliwić absolwentom Wydziału tworzenie własnych przedsiębiorstw i kierowanie zespołami ludzkimi.

 

 

Adres:

Wydział Ekonomiczny

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

tel. 22 59 34 010

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

https://we.sggw.edu.pl/

https://pl-pl.facebook.com/we.sggw/

https://www.instagram.com/we_sggw/

 

Zapraszamy na webinarium dotyczące kierunku ekonomia: Nauka/Science SGGW

 

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt