MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Rektor powołał prof. dr. hab. inż. Kamila Stańca z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji na funkcję prorektora ds. kształcenia Politechniki Wrocławskiej. Profesor swoje obowiązki zaczął pełnić 1 lutego.

Prof. Kamil Staniec (Wydział Informatyki i Telekomunikacji)
Absolwent Wydziału Elektroniki i Elektrotechniki Politechniki Łódzkiej, którą ukończył w 2001 r., uzyskując z wyróżnieniem tytuł magistra inżyniera elektroniki i telekomunikacji. W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Elektroniki PWr, które ukończył w 2006 r., broniąc z wyróżnieniem dysertację doktorską dotyczącą deterministycznego modelowania propagacji fal radiowych w przestrzeniach zamkniętych.

Po obronie zaczął pracę w Instytucie Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej, koncentrując zainteresowania badawcze na systemach radiofonii cyfrowej, krótkozasięgowych systemach bezprzewodowych oraz wewnątrzsystemowej kompatybilności elektromagnetycznej w bezprzewodowych sieciach sensorowych.

Za dokonania w ostatnim z wymienionych obszarów otrzymał stopień doktora habilitowanego w 2014 r. W okresie poprzedzającym nadanie tytułu profesora zajmował się zagadnieniami Internetu Rzeczy (IoT) w kontekście cyberbezpieczeństwa elektromagnetycznego w systemach IoT, których zwieńczeniem była publikacja autorskiej książki „Radio Interfaces in the Internet of Things Systems. Performance studies” (Springer, 2020). W 2022 r. otrzymał nominację profesorską.

Aktywnie współpracuje ze środowiskiem przemysłowym na polu dydaktycznym, badawczym i inżynierskim, czego efektem są np. poświadczone wdrożenia w firmach, takich jak Nokia, Toyota czy rozgłośnie radiowe. Nadzoruje także sieć „LokalDAB” trzech nadajników radiofonii cyfrowej, działającą w standardzie DAB+ na terenie gminy Wrocław (największy krajowy multipleks pod względem liczby obsługiwanych rozgłośni, tj. obecnie 15), zaprojektowaną i uruchomioną w rezultacie kierowanego przez niego projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Jest zastępcą kierownika Katedry Telekomunikacji i Teleinformatyki oraz kierownikiem dyscypliny kształcenia Informatyka techniczna i telekomunikacja w Szkole Doktorskiej PWr (od 2019 r. do objęcia funkcji prorektora). Pełni także rolę opiekuna kierunku kształcenia „telekomunikacja”.

Centrum życia prywatnego profesora są małżonka Anna - ekonomistka, córki Oliwia (14) i Jagoda (11) oraz pies Nutka (rasa: gończy grecki). Jest absolwentem szkoły muzycznej I stopnia w klasie fortepianu, hobbystycznie zajmuje się tłumaczeniami symultanicznymi na język angielski i kolarstwem szosowym. Odpoczywa, czytając m.in.: Ci Xin Liu, Umberto Eco, Stanisława Lema, Olgę Tokarczuk oraz Ildefonso Falconesa.

Źródło: pwr.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt