MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Dr hab. inż. Renata Salerno-Kochan, prof. UEK, pełniąca funkcję dyrektora Instytutu Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem w Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UEK, została prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (PTT) na kadencję 2023-2025.

Już po raz czwarty Delegaci Walnego Zebrania PTT, reprezentujący pięć oddziałów: krakowski, łódzki, mazowiecki, morski i poznański, powierzyli tę zaszczytną i odpowiedzialną funkcję Pani Profesor.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Polskie Towarzystwo Towaroznawcze w tym roku będzie świętować 60-lecie swojej działalności. Jest stowarzyszeniem o charakterze naukowym i zawodowym, skupiającym członków reprezentujących różne specjalności związane z popularyzacją wiedzy z zakresu nauk o jakości i dyscyplin pokrewnych, koncentrujących się na pełnym cyklu życia produktu z uwzględnieniem aspektów społecznych, ekonomicznych, technologicznych i środowiskowych, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Celem Towarzystwa jest rozwijanie naukowej, zawodowej i społecznej działalności członków w zakresie teorii, metodologii i praktyki, upowszechnianie wiedzy, wymiana doświadczeń i integrowanie środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym.

Polskie Towarzystwo Towaroznawcze jest członkiem IGWT - Internationale Gesellschaft fur Warenkunde und Technologie (IGWT) – Międzynarodowego Towarzystwa Towaroznawców i Technologów z siedzibą w Wiedniu.

Źródło: uek.krakow.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt