MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Międzynarodowy projekt, którego partnerem jest Uniwersytet Szczeciński, uzyskał dofinansowanie w ramach programu UE. Jego celem jest opracowanie międzynarodowych rozwiązań poprawiających ochronę gatunków i wspomagających zachowanie siedlisk wzdłuż tzw. Europejskiego Zielonego Pasa.

Celem projektu jest opracowanie międzynarodowych rozwiązań poprawiających ochronę gatunków i wspomagających zachowanie siedlisk wzdłuż tzw. Europejskiego Zielonego Pasa (www.europeangreenbelt.org) – ogólnoeuropejskiej, unikalnej sieci cennych siedlisk przyrodniczych i obszarów chronionych, tworzących centralny element transeuropejskiej sieci zielonej infrastruktury (Trans-European Green Infrastructure, TEN-G). Wypracowane rozwiązania oparte będą o innowacyjne systemy geoinformacji (dane satelitarne) i przetwarzania danych, a także wykorzystanie informacji przestrzennych w planowaniu ochrony przyrody.

Do finansowania wytypowano 53 wnioski projektowe, spośród 256 złożonych w konkursie. Projekt realizowany będzie w latach 2023-2026, a jego całkowity budżet to 13.255.875,30 zł, z czego stronie polskiej przypada 1.356.927,60 zł. W skład międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt wchodzi, poza Uniwersytetem Szczecińskim, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (Niemcy), Uniwersytet Wiedeński, Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej, Park Narodowy Fichtelgebirge (Niemcy), Park Narodowy Thayatal (Austria), Park Narodowy Podyji (Czechy), Gmina Staranzano (Włochy), stowarzyszenie Federacja Zielonych “GAJA” (Polska), DOPPS – BirdLife Slovenia (Słowenia), stowarzyszenie Ametyst (Czechy), Silva Tarouca Research Institute for Landscape and Horticulture (Czechy) oraz BSC – Business Support Organisation Kranj Ltd. (Słowenia).

Koordynatorem projektu w Polsce jest dr inż. Jakub Skorupski, zaś Uniwersytet Szczeciński w konsorcjum reprezentuje dr hab. inż. Przemysław Śmietana, prof. US (Zespół Ekologii i Ochrony Środowiska, Instytut Nauk o Morzu i Środowisku). W Polsce projekt skupi się na wypracowaniu narzędzi wspierających biologię konserwatorską w zakresie restytucji gatunków zagrożonych – żubra, rysia euroazjatyckiego, raka szlachetnego i norki europejskiej, śledzenia ścieżek dyspersji wybranych obcych gatunków inwazyjnych oraz ochrony zagrożonych siedlisk przyrodniczych Pobrzeży Południowobałtyckich i Pojezierzy Południowobałtyckich. Działania te wspierać będzie Instytut Ochrony Przyrody PAN oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie.

 

Źródło: usz.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt