MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański zawarły umowę o współpracy ze Spółką Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ). Głównym celem porozumienia podpisanego 2 lutego br. jest rozwój potencjału kadrowego dla przemysłu jądrowego w ramach projektu budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. W uroczystości wzięli udział Dariusz Drelich, wojewoda pomorski i Mieczysław Struk, marszałek województwa. Obecny był także prof. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki GUMed, pełnomocnik Rektora ds. Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita.

– Pomorze to region, w którym powstanie pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa. Z racji wielkości i wagi tego strategicznego projektu zatrudnienie przy nim znajdą specjaliści właśnie z regionu pomorskiego zarówno w okresie budowy, jak i późniejszej eksploatacji elektrowni. Dlatego już na tym etapie projektu inwestycyjnego spółka rozwija współpracę z kluczowymi uczelniami wyższymi w Gdańsku – mówił Tomasz Stępień, prezes Polskich Elektrowni Jądrowych.

Podpisana umowa określa ramy współpracy między Uczelniami Fahrenheita (FarU) a Polskimi Elektrowniami Jądrowymi. Obejmuje m.in. rozwój kierunków związanych z energetyką jądrową, przygotowanie studentów i absolwentów do wejścia na rynek pracy w sektorze energetycznym, przeprowadzanie przez pracowników PEJ wybranych zajęć edukacyjnych dla studentów oraz współorganizowanie wydarzeń i spotkań komunikacyjno-informacyjnych na rzecz rozwoju platformy dialogu społecznego.

– Jesteśmy świadomi wielkości pracy, jakiej wymaga stworzenie i wykorzystywanie elektrowni jądrowej. Energetyka jądrowa niesie ze sobą liczne korzyści, które należy odpowiedzialnie tworzyć i użytkować dla wspólnego pożytku i szeroko pojętego bezpieczeństwa – zaznaczył prof. Marcin Gruchała, przewodniczący Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. – Wiedza i kompetencje specjalistów reprezentujących uczelnie członkowskie FarU zapewnią konieczne wsparcie na każdym etapie tego ważnego dla naszego regionu przedsięwzięcia.

Hub kompetencyjny

Projekt budowy elektrowni jądrowej to długoletni proces angażujący wielu specjalistów i ekspertów, wywodzących się z różnych dyscyplin. Uczelnie Fahrenheita to blisko 42 000 studentów i 3800 pracowników naukowych. A zapotrzebowanie na wysokiej klasy specjalistów w tym sektorze będzie rosnąć – zwłaszcza w regionie pomorskim z racji planowanej inwestycji.

– Politechnika Gdańska ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu kadr dla branży jądrowej, stąd wracamy teraz do realizacji specjalności „energetyka jądrowa” – mówił prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej. – Cyklicznie otwieramy też centra badawcze, w których nasi naukowcy wykonują projekty i ekspertyzy na potrzeby firm z różnych branż, np. morskiej energetyki wiatrowej czy technologii wodorowych. Obecnie przymierzamy się do otwarcia Centrum Energetyki Jądrowej PG, dzięki czemu będziemy mieć jeszcze większy wpływ na rozwój gospodarczy naszego regionu.

– Nowoczesna energetyka jądrowa to niskoemisyjne, stabilne i bezpieczne źródło energii. Wobec światowego kryzysu energetycznego, jej obecność wraz z odnawialnymi źródłami energii w tak zwanym miksie energetycznym staje się niezbędna. Wprowadzanie na nasz rynek energetyczny tego typu elektrowni wymaga jednak dobrego i odpowiedzialnego przygotowania. Fakt zaangażowania naukowców i studentów trzech uczelni FarU w ten projekt wskazuje także na rosnące znaczenie naszej współpracy w ramach Związku Uczelni Fahrenheita – dodał prof. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

Uczelnie Fahrenheita powstały, by jak najlepiej wykorzystywać zasoby i potencjał trzech uczelni, które go tworzą. Główne działania Związku koncentrują się na opracowaniu rozwiązań wspierających wspólne badania naukowe i prace rozwojowe, a także rekomendacji dotyczących konsolidacji w celu utworzenia na Pomorzu jednego z najsilniejszych ośrodków akademickich w skali kraju.

– Jako Uczelnie Fahrenheita udowodniliśmy, że integracja na wielu poziomach jest możliwa i przynosi wiele korzyści. Chcemy tego dokonać także w tym przypadku – zwracał uwagę dr Marcin Jaskólski, zastępca dyrektora Centrum Energetyki Jądrowej Politechniki Gdańskiej, który podczas uroczystości poprowadził prezentację dotyczącą potencjału FarU jako partnera wspierającego projekt budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

Źródło: gumed.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt