MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


REKLAMA


Studenci zagraniczni stali się ważnym elementem polskich uczelni, jest ich z roku na rok coraz więcej, obecnie ponad  90 tysięcy. Swoją obecnością nie tylko przyczyniają się do umiędzynarodowienia środowiska studenckiego, ale też dają na świecie świadectwo, że Polska to kraj o wysokim poziomie szkolnictwa wyższego. Międzynarodowa popularność polskich uczelni nie bierze się znikąd - jest to efekt pracy wielu osób, które angażują się w proces umiędzynarodowienia. Najwybitniejsi z tego grona są corocznie honorowani prestiżową Nagrodą Środowiskową „Gwiazdy Umiędzynarodowienia”.

Nagrodę przyznaje Kapituła składająca się z reprezentantów polskich instytucji i organizacji zaangażowanych w rozwój umiędzynarodowienia (m.in. NAWA, FRSE, Perspektywy). Pracami Kapituły kieruje prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący KRASP, rektor Politechniki Śląskiej.

- Nagroda promuje osoby, które otwierają nasze szkoły wyższe na inne doświadczenia i kultury. Jest to ważne wyróżnienie środowiskowe, ponieważ praca wkładana w umiędzynarodowienie uczelni jest często niedostrzegana, a przecież ma wielką wartość – podkreśla Waldemar Siwiński, założyciel Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, inicjator nagrody.

Oto „Gwiazdy Umiędzynarodowienia” 2023:

Wybitna Gwiazda (Distinguished Star) prof. Mykhailo Zgurovsky

Jest to Nagroda Specjalna dla osób szczególnie zasłużonych dla internacjonalizacji. W edycji 2023 za wspieranie polsko-ukraińskiej współpracy akademickiej j  naukowej otrzymał ją prof. Mykhailo Zgurovsky, rektor Politechniki Kijowskiej (Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute - KPI). Prof. Zgurovsky, doktor honoris causa Politechniki Warszawskiej (2016) i Politechniki Poznańskiej (2022) jest inicjatorem wielu przedsięwzięć na polu polsko-ukraińskiej współpracy naukowej. w zakresie doktoryzowania, edukacji w ramach podwójnego dyplomowania.  Od 2010 roku na Politechnice Kijowskiej działa Centrum Ukraińsko-Polskie. Dzięki niemu na terenie uczelni wzniesiony został pomnik prof. Wojciecha Świętosławskiego, absolwenta Politechniki Kijowskiej, a następnie rektora Politechniki Warszawskiej i ostatniego ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego II RP (1935–1939).

Mimo trwającej wojny i zaangażowania w utrzymanie działalności uczelni w niezwykle trudnych okolicznościach prof. Zgurovsky aktywnie angażuje się w umocnienie współpracy z polskimi uczelniami. Pobierz .pdf

Gwiazda Zarządzania (Management Star) - prof. Anna Jurkowska-Zeidler

Nagroda dla kadry zarządzającej szkół wyższych (z wyłączeniem rektorów), którą honorowane są osoby, które tworzą i realizują strategię internacjonalizacji uczelni. Nagrodę 2023 otrzymała prof. Anna Jurkowska-Zeidler, prorektorka ds. współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Gdańskiego, vice-rektor sojuszu europejskiej sieci 9 nadmorskich uniwersytetów SEA-EU oraz przewodnicząca nowo powstałej Uniwersyteckiej Komisji Umiędzynarodowienia KRASP. Nagrodę otrzymała m.in. za zorganizowanie na UG konferencji „Solidarni z Ukrainą” i projektu mikrograntów dla ukraińskich naukowców. Pobierz .pdf

Gwiazda Dyplomacji Publicznej (Public Diplomacy Star) - ks. prof. Piotr Nawrot, SVD

– to nagroda dla osób aktywnych w obszarze dyplomacji publicznej, upowszechniających wysokie standardy międzynarodowych kontaktów akademickich i naukowych. Nagrodę 2023 otrzymał ks. prof. Piotr Nawrot, SVD, teolog i muzykolog z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Od 1995 dyrektor muzyczny w kościele katedralnym w La Paz (Boliwia). Nagrodę otrzymuje za działalność naukową, muzyczną i publiczną w Boliwii oraz w innych krajach Ameryki Łacińskiej. Ksiądz Nawrot prowadził liczne wykłady nie tylko w Południowej i Północnej Ameryce, ale również w wielu krajach Europy, przyczyniając się do popularyzacji naszego kraju, jego nauki i kultury. Pobierz .pdf

Gwiazda Badań (Research Star) - prof. Dorota Dobija

Nagroda dla kadry badawczej uczelni, przyznawana osobom prowadzącym badania nad internacjonalizacją szkolnictwa wyższego w Polsce i na świecie. Nagrodę 2023 otrzymała prof. Dorota Dobija z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Profesor nauk ekonomicznych, ekspertka w dziedzinie rachunkowości i finansów, dyrektorka Szkoły Doktorskiej oraz kierowniczka Katedry Rachunkowości w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Stypendystka Fundacji Fulbrighta. Nagrodę otrzymuje nie tylko za swoje badania, ale także za międzynarodową aktywność naukową.  Pracowała jako visiting professor w wielu uniwersytetach w USA i w Europie; koordynowała liczne krajowe i międzynarodowe projekty badawcze w zakresie m.in. zarządzania wiedzą i ładu korporacyjnego. Pobierz .pdf

Gwiazda Rozwoju (Development Star) - Magdalena Kudewicz-Kiełtyka

Nagroda przyznawana (od 2023) osobom, które mają wybitne osiągnięcia w działaniach na rzecz międzynarodowego rozwoju uczelni w zakresie naukowym i edukacyjnym – w tym m.in. w pionach zajmujących się inicjatywami doskonałości naukowej typu IDUB czy też sieciami uniwersytetów europejskich. Magdalena Kudewicz-Kiełtyka na  Politechnice Śląskiej kieruje Biurem Rozwoju w pionie prorektora ds. nauki i rozwoju. Jest uczelnianym koordynatorem ds. wyróżnienia HR Excellence in Research, kieruje zadaniem strategicznym dotyczącym akredytacji międzynarodowych. Członkini zespołu odpowiedzialnego za opracowanie Strategii Rozwoju Politechniki Śląskiej na lata 2021–2026, w obszarze umiędzynarodowienia. Działa także w innych uczelnianych zespołach, m.in. zespół ds. rankingów, ds. systemu kontroli zarządczej, zespół realizujący projekt Uniwersytety Europejskie w konsorcjum EURECA-PRO. Nagrodę otrzymuje za działanie na rzecz zaangażowania swojej uczelni w umiędzynarodowienie oparte na jakości. Pobierz .pdf

Gwiazda Kształcenia (Teaching Star) – prof. Michał Dziekoński

Nagroda dla kadry badawczo-dydaktycznej, którą honorowane są osoby wyróżniające się jakością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów obcokrajowców oraz tworzące nowe formy i inicjatywy w zakresie kształcenia międzynarodowego. Prof. Michał Dziekoński jest nauczycielem akademickim na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Stworzył na uczelni autorski program przedmiotu zarządzanie międzykulturowe (zajęcia online) oraz autorską grę symulacyjną MultiCulture, która jest obowiązkowym elementem wszystkich programów MBA realizowanych w Akademii WSB. Nagrodę otrzymuje za umiejętne i twórcze przekazywanie własnego szerokiego międzynarodowego doświadczenia swoim studentom. Pobierz .pdf

Gwiazda Marketingu (Marketing Star) - Marta Foryś

Nagroda dla pracowników działów promocji, rekrutacji i współpracy z zagranicą, którzy stosują innowacyjne metody i narzędzia, w tym social media, oraz mają osiągnięcia w budowaniu międzynarodowego prestiżu swoich uczelni. Marta Foryś jest absolwentką Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W AGH pracuje od 2002 r., początkowo jako International Students Officer w Międzynarodowej Szkole Inżynierskiej AGH, a w latach 2006–2022 kierowała Działem Współpracy z Zagranicą AGH. Obecnie dyrektorka Centrum Spraw Międzynarodowych Akademii Górniczo-Hutniczej. W latach 2021–2022 przewodniczyła sieci IROs Forum. Ekspertka w dziedzinie współpracy z Wietnamem oraz relacji z absolwentami zagranicznymi. Nagrodę otrzymuje za otwartość, cierpliwość i konsekwencję, z jaką prowadzi skuteczną działalność marketingową na rzecz umiędzynarodowienia uczelni. Pobierz .pdf

Wschodząca Gwiazda (Rising Star) - Anna Maria Jarosławska

Nagroda dla osób zajmujących się umiędzynarodowieniem, które mają nie więcej niż 35 lat, a ich działania obiecująco rokują na przyszłość w tym obszarze nie tylko na macierzystej uczelni, ale także w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Anna Maria Jarosławska kieruje Działem Współpracy Międzynarodowej Politechniki Wrocławskiej. Koordynuje projekty „Study in Wrocław”, „Study in Poland”, NAWA „Welcome to Poland – Cool Wrocław Tech” oraz „Spinaker – Create i Switch”. Nagrodę otrzymuje za niestandardowe podejście do promocji uczelni i zaangażowanie w integrację środowiska akademickiego oraz mieszkańców Wrocławia z przyjeżdżającymi na PWr zagranicznymi studentami. Pobierz .pdf

Uroczyste wręczenie nagród „Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2023” odbędzie się w czwartek 9 lutego podczas wieczornej Gali na konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2023” organizowanej wspólnie przez KRASP, Perspektywy i Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Sylwetki „Gwiazdy Umiędzynarodowienia”, także z poprzednich edycji, można znaleźć na stronie: www.gwiazdyinternacjonalizacji.pl.

Źródło: Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”
Kontakt: Anna Wdowińska, 609 999 514, a.wdowińTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Fot. Anita Kot

Uroczysta gala oraz transmisja online zostały zapewnione w ramach projektu pn. "Wrota UMB są zawsze otwarte. Wsparcie rozwoju Welcome Centre i potencjału uczelni do obsługi zagranicznych studentów i naukowców”. Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Welcome to Poland (2020).

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!