MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Innowacyjny kierunek, który łączy w sobie postrzeganie organizmu zwierzęcego z pracą i praktyką laboratoryjną. Niezwykle bogaty, stawiający na umiejętności praktyczne i dostosowany do potrzeb rynkowych program studiów.

 

Innowacyjny kierunek

Bioinżynieria zwierząt to innowacyjny kierunek, łączący standardowe postrzeganie organizmu zwierzęcego z pracą i praktyką laboratoryjną. Program obejmuje zróżnicowany poziom interakcji ze zwierzętami: od molekuł tj. DNA i białka przez hodowle komórkowe i tkankowe aż do organizmów i całych populacji. Studenci kształcą się m.in. w zakresie biochemii, inżynierii genetycznej, technik histologicznych, hodowli in vitro komórek i tkanek, nanobiotechnologii, bioinformatyki i biostatystyki. Poznają również aspekty planowania doświadczeń na zwierzętach, zasady prowadzenia badań zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną. Od trzeciego semestru studiów studenci mają możliwość uczestnictwa w programach wymiany międzynarodowej, realizując część studiów w uczelniach partnerskich. Studia za granicą dają studentom możliwość zapoznania się m.in. z nowoczesnymi metodami eksperymentalnymi i laboratoryjnymi oraz metodologią prowadzenia prac badawczych przez zespoły międzynarodowe.

Niezwykle bogaty, stawiający na umiejętności praktyczne i dostosowany do potrzeb rynkowych program studiów bioinżynierii zwierząt może zachęcić do zgłębiania wiedzy każdego – od pasjonatów struktur na poziomie atomowym, po miłośników zwierząt towarzyszących, dzikich i gospodarskich.

Absolwent kierunku bioinżynieria zwierząt, z uwagi na holistyczne kształcenie, znaczną indywidualizację edukacji i nacisk na innowacyjne pojmowanie zadań jest specjalistą, zdolnym do kreowania swego działania dla dobra zwierząt i ich zdrowia z poszanowaniem środowiska naturalnego. Program studiów zakłada przygotowanie studenta do pracy w specjalistycznych jednostkach badawczych, placówkach edukacyjnych oraz pracowniach diagnostycznych, jednocześnie otwierając drogę do dalszego kształcenia się w środowisku naukowym. Absolwenci kierunku bioinżynieria zwierząt są przygotowani do pracy w szeroko rozumianym przemyśle biotechnologicznym.

Prowadzone są studia I i II stopnia. Przedmioty rekrutacyjne na studia I stopnia: biologia albo chemia albo fizyka albo matematyka oraz język angielski.

Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt SGGW

Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt (dawniej Wydział Zootechniczny/Nauk o Zwierzętach) od ponad 70 lat kształci studentów w zakresie szerokorozumianej dyscypliny zootechnika i rybactwo. Od 1951 roku na wydziale jest prowadzony kierunek zootechnika. Pod koniec lat 90. XX wieku hodowla małych zwierząt użytkowych i amatorskich była jedną z czterech specjalności na kierunku zootechnika, a od 2012 roku jest to wyodrębniony kierunek studiów, cieszący się od samego początku niesłabnącym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia. Postęp biotechnologiczny w hodowli zwierząt skłonił Wydział również do uruchomienia w 2013 roku trzeciego kierunku studiów: bioinżynierii zwierząt. Studia na tym kierunku prowadzone są wyłącznie w formie stacjonarnej. Dużym atutem Wydziału jest bardzo dobre zaplecze badawcze i dydaktyczne. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na fermie bydła mlecznego, drobiu, trzody chlewnej i królików w RZD Obory (ok. 13 km od siedziby Wydziału), doświadczalnej fermie owiec i kóz w RZD Żelazna (70 km od siedziby), w pasiece zlokalizowanej w Ursynowskim kampusie, stajni dydaktycznej na Wolicy (ok. 3 km od siedziby), a także przepiórkarni oraz myszarni zlokalizowanych w budynku sąsiadującym z siedzibą Wydziału.

Od 2001 roku Wydział ma siedzibę na Ursynowie przy ul. Ciszewskiego 8 i wszystkie zajęcia odbywają się w ursynowskim kampusie.

 

Adres:

Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

https://whbioz.sggw.edu.pl/
http://animal.sggw.pl/

Facebook: https://www.facebook.com/WHBIOZSGGW
Instagram: https://instagram.com/whbioz_sggw

 

Zapraszamy na webinarium dotyczące kierunku bioinżynieria zwierząt: Nauka/Science SGGW

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt