MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Współpraca – to słowo klucz tegorocznej, szesnastej już konferencji „Studenci Zagraniczni w Polsce”. W Białymstoku trwa trzydniowe (8-10 lutego) spotkanie wszystkich osób i instytucji zajmujących się umiędzynarodowieniem uczelni. Konferencja organizowana jest w ramach programu „Study in Poland” przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, KRASP oraz tegorocznego gospodarza wydarzenia – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

O współpracy całego środowiska jako odpowiedzi na obecne wyzwania internacjonalizacji, takie jak trwająca wojna w Ukrainie, w swoich wypowiedziach mówili zarówno przedstawiciele uczelni (np. prof. Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej i przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych: Zarówno pandemia, jak i wciąż trwająca na Ukrainie wojna uświadamiają nam, jak istotna jest obecnie współpraca i połączony wysiłek zadbania o jakość kształcenia, o wspólne wypracowanie potencjału w dążeniu do rozwoju); przedstawiciele instytucji powołanych do wspierania umiędzynarodowienia (np. dr Dawid Kostecki, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, mówił w kontekście Uniwersytetów Europejskich: Niezwykle istotna jest współpraca, której celem nie byłaby realizacja tylko partykularnych celów, ale wypracowywanie trwałych rozwiązań, jakie mogłyby znaleźć zastosowanie ogólne) czy organizacji pozarządowych (np. Waldemar Siwiński, założyciel Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”: Kiedy dwadzieścia lat temu inicjowaliśmy program „Study in Poland”, chodziło nam o to, by pod wspólnym logiem zawalczyć o umiędzynarodowienie polskich uczelni. Dziś czuję prawdziwe wzruszenie, kiedy słyszę, że całe środowisko, nie tylko uczelnie, ale też instytucje z otoczenia akademickiego, mówi o współdziałaniu na rzecz internacjonalizacji).

Koniecznej współpracy poświęcone były wystąpienia prelegentów wszystkich sesji plenarnych (w sumie: siedem) w czasie konferencji. O budowaniu ducha współpracy już od najmłodszych szkolnych lat mówiła np. Justyna Orłowska, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech w czasie sesji Kreowanie wizerunku Polski jako międzynarodowego HUBU edukacyjnego w zakresie IT i nowych technologii – rola programu „INCUBATING FREEDOM for Ukraine – Adapting Women to Digital Economy”.

Inne oblicze współpracy – czyli zacieśniania relacji międzydziedzinowych – prezentował prof. Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej, w czasie arcyciekawej sesji pt. Umiędzynarodowienie studiów medycznych – stan obecny, zagrożenia i szanse, kierunki rozwoju. Prof. Wójs, mówiąc o planowanym wprowadzeniu kierunków stricte medycznych na swoją uczelnię, zauważył: – Uniwersytet to miejsce rozwoju człowieka i wolności, a cóż się jest lepsze dla rozwoju niż wielodziedzinowość, ekspozycja na różne punkty widzenia, różne perspektywy, różne wartości, które inspirują do znajdowania nowych rozwiązań? Dlatego dziś kluczowa na każdej uczelni jest interakcja, a nie tylko współobecność.

O współpracę i o wspólną troskę, wspólną akademicką odpowiedzialność za zmieniające się otoczenie uczelni apelowała dr Bianka Siwińska, prezeska Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, mówiąc o zainicjowanym przez Perspektywy projekcie „INCUBATING FREEDOM for Ukraine – Adapting Women to Digital Economy”. I właśnie współpracę (oraz konkretne wsparcie w postaci zajęć, kursów językowych i technicznych, studiów, a nawet opieki nad dziećmi uchodźczyń) zadeklarowali przedstawiciele różnych instytucji (uczelnie, Narodowa Agencja Programu Erasmus+, CISCO, Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii i in.) w czasie spotkania partnerów projektu „Incubating Freedom” inicjowanego przez Perspektywy na rzecz uchodźczyń z Ukrainy.

O współpracy mówiono wreszcie także w kuluarach i w czasie konferencyjnych wystąpień specjalnych. Na niezbędną współpracę całego środowiska zwracał np. uwagę prof. Marek Konarzewski, prezes Polskiej Akademii Nauk: – Dziś kluczowa dla rozwoju nauki, rozwoju polskich uniwersytetów jest współpraca między nami, wspólne lobbowanie na rzecz internacjonalizacji. Tylko bowiem dzięki współpracy zaznaczymy swoją obecność w świecie, a efektem stanie się rosnąca liczba studentów z zagranicy na polskich uczelniach.

Prezes Konarzewski podkreślił też, że internacjonalizacja uniwersytetów powinna stać się „chlebem powszednim” nie tylko środowiska akademickiego w Polsce, ale też władz administracyjnych, samorządowych i państwowych. – W normalnym świecie to, co państwo robicie, czyli praca nad internacjonalizacją nauki, szkolnictwa wyższego, jest postrzegane jako istotny element budowania soft power państwa. Dlatego musimy wszyscy lobbować, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w placówkach dyplomatycznych, w Ministerstwie Nauki i Edukacji, by w internacjonalizację uniwersytetów włączyły się instytucje państwowe i wspierały ten proces.

Wreszcie na współpracę jako modus operandi wskazywali laureaci Nagrody Środowiskowej „Gwiazdy Umiędzynarodowienia” w czasie wieczornej gali w Pałacu Branickich, czyli w siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Magdalena Kudewicz-Kiełtyka, kierująca Biurem Rozwoju Politechniki Śląskiej, wyróżniona nagrodą Development Star 2023, podkreślała: Traktuję tę nagrodę jako wyróżnienie dla całego mojego zespołu, a w zasadzie dla całej społeczności Politechniki Śląskiej. To wyróżnienie jest efektem naszej wspólnej pracy, pracy nad umiędzynarodowieniem i nad rozwojem całej uczelni.

W drugim dniu konferencji wystąpił gość specjalny Dariusz Piontkowski, sekretarz stanu, Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zaplanowano m.in. sesje Uniwersytety europejskie – szanse, zagrożenia, kierunki rozwoju (prowadzący: prof. Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej, przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, lider Uniwersytetu Europejskiego EUNICE); Umiędzynarodowienie 2023 ”day by day” - problemy, sprawozdania, komunikaty (prowadzący prof. Stanisław Kistryn, pełnomocnik Rektora UJ ds. konsorcjum UNa Europa).

Strona konferencji: http://studyinpoland.pl/konferencja2023

 

MAGDA TYTUŁA

Fot. Anita Kot

Uroczysta gala oraz transmisja online zostały zapewnione w ramach projektu pn. "Wrota UMB są zawsze otwarte. Wsparcie rozwoju Welcome Centre i potencjału uczelni do obsługi zagranicznych studentów i naukowców”. Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Welcome to Poland (2020).

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt