MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Gruntowna wiedza z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych rozszerzona o zagadnienia przyrodnicze, ekonomiczne i organizacyjne dotyczące szeroko rozumianej energetyki, przygotowanie do projektowania urządzeń i instalacji oraz rozwiązywania problemów racjonalnego wdrażania technologii energetyki odnawialnej. Do tego wyjątkowy i nowoczesny kampus skupiony w jednym miejscu, na warszawskim Ursynowie. Zapraszamy do SGGW!

Odnawialne źródła energii

Od pewnego czasu obserwuje się zmiany w obszarze sektora energetyki wynikające z trendów światowych, a także polityki Unii Europejskiej, u podstaw których leżała ochrona klimatu. Realizacja tego celu mogła być osiągnięta poprzez radykalny wzrost roli odnawialnych źródeł energii, który spowodował wzrost zapotrzebowania na specjalistów z tego zakresu. Odpowiedzią na te wyzwania było powołanie do życia kierunku technologie energii odnawialnej. Celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie specjalistów dla ciągle rozwijającej się infrastruktury sektora energetyki odnawialnej i lokalnego rynku energii. Program kształcenia umożliwia zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu wszystkich źródeł energii odnawialnej takich jak energetyka słoneczna, wiatrowa, wodna, wykorzystanie pomp ciepła i biomasy. Dużą dbałość przykładamy także do kształcenia praktycznego, które realizowane jest między innymi przez wyjazdy studyjne, szkolenia lub kursy kończące się zdobyciem dodatkowych uprawnień.

Absolwent studiów bazując na gruntownej wiedzy z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych rozszerzonej o zagadnienia przyrodnicze, ekonomiczne i organizacyjne dotyczące szeroko rozumianej energetyki, przygotowany jest do projektowania urządzeń i instalacji oraz rozwiązywania problemów racjonalnego wdrażania technologii energetyki odnawialnej. Absolwent ma kompetencje do prowadzenia produkcji, dystrybucji, montażu i eksploatacji urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Może samodzielnie sporządzać audyty energetyczne budynków. Interdyscyplinarne wykształcenie umożliwia podejmowanie własnej działalności gospodarczej, jak też w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i obrotem energią na rynkach lokalnych.

Osoby, które chcą mieć swój wpływ w przeciwdziałanie zmianom klimatycznym wywoływanych użytkowaniem paliw konwencjonalnych zapraszamy na studia na kierunku technologie energii odnawialnej. Od strony formalnej kandydat powinien jako przedmiot egzaminacyjny na maturze zdać matematykę lub fizykę lub chemię.

Wydział Inżynierii Produkcji SGGW

Wydział powstał w 1977 r. Kształcenie odbywa się na trzech kierunkach studiów: zarządzanie i inżynieria produkcji, technologie energii odnawialnej i inżynieria systemów biotechnicznych. Studia prowadzone są w systemie stacjonarnym dwustopniowym. Po ukończeniu stopnia pierwszego (7 semestrów) student otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera a po ukończeniu studiów drugiego stopnia – tytuł zawodowy magistra inżyniera. Kształcenie na wydziale łączy wiele obszarów tak aby nasz absolwent był inżynierem kompetentnym, rozumiejącym istotę rozwiązań inżynieryjnych i ich odniesienia do obiektów przyrodniczych. W dydaktyce wykorzystujemy osiągnięcia naszych wykładowców uzyskiwane podczas realizacji badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych o charakterze interdyscyplinarnym w zakresie techniki, technologii, organizacji i zarządzania produkcją oraz odnawialnych źródeł energii.

Naszym studentom umożliwiamy odbywanie praktyk w renomowanych firmach krajowych i zagranicznych a także wyjazdy w ramach programów Erasmus+. Aktywność studencka może być rozwijana w kole naukowym, którego członkowie osiągają znaczące sukcesy.

 

Adres:

Wydział Inżynierii Produkcji
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Nowoursynowska 164
02-787 Warszawa

https://wip.sggw.edu.pl/
https://www.facebook.com/WydzialInzynieriiProdukcjiSGGW

Zapraszamy na webinarium dotyczące kierunku technologie energii odnawialnej: kanał YT SGGW

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt