MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

W AGH działa łącznie ponad 800 laboratoriów. Na 16 wydziałach oraz w jednostkach pozawydziałowych naukowcy pracują na co dzień z unikatową, często w skali kraju czy Europy, aparaturą. Z okazji tłustego czwartku pracownicy i studenci AGH, wykorzystując zaplecze laboratoryjne uczelni, zbadali pączki. Do analizy wykorzystano między innymi mikroskopy, tomografy, rozdrabniarki czy skaning laserowy.

Laboratoria AGH służą do badań środowiskowych, analizy fizycznej, chemicznej czy do analiz i pomiarów parametrów mikrostruktur. Za pomocą sprzętu zgormadzonego w uczelni studenci badają zmiany materiałów w skali nano oraz sprawdzają zachowanie materiałów pod wpływem działania różnego obciążenia. 

Efekty zdjęciowe niecodziennych badań i analizy struktury pączków

Laboratoria pozwalają wykonywać badania na zlecenie przemysłu, branży energetycznej, motoryzacyjnej czy lotnictwa. Pracowniami, które wykonują badania unikatowe w sakli kraju są m.in.:

  • Międzynarodowe Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej działające przy Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. W tej jednostce znajduje się jeden z najpotężniejszych na świecie mikroskopów elektronowych analitycznych Titan Cubed. Urządzenie to służy do mikroanalizy w skali atomowej, a w tym roku wyjątkowo dostęp do tej pracowni można było wylicytować na aukcji WOŚP.
  • Komora bezechowa zlokalizowana na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki w Laboratorium Akustyki Technicznej, w której poziom ciśnienia akustycznego tła, zmierzonego w komorze w ciągu dnia wynosi około 1,5 decybela (dBA), zaś w porze nocnej spada nawet poniżej 0 dBA.
  • Badania na rzecz nauki, szczególnie w zakresie sieci komputerowych, dużych mocy obliczeniowych oraz innych usług informatycznych świadczy Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH, w którym pracuje na co dzień Athena – najszybszy aktualnie superkomputer w Polsce.
  • Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH, które prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe w zakresie nowoczesnej inżynierii, fizyki i chemii materiałów, nanodiagnostyki materiałowej i nanotechnologii. W Centrum działa sześć linii badawczych i cztery zespoły badawcze, które prowadzą badania podstawowe i aplikacyjne nad materiałami metalicznymi, półprzewodnikowymi, magnetycznymi, polimerowymi oraz ich kompozytami i nanostrukturami. W szczególności rozwijane są badania metodami mikroskopii elektronowej.
  • Centrum Energetyki AGH – to jednostka badawczo-naukowa ukierunkowana na rozwój technologii energetycznych, w którym rozwijane są m.in. energetyka konwencjonalna, paliwa i sorbenty, energetyka odnawialna: wiatrowa, wodna, wodorowa, fotowoltaika, biomasa i biogaz, paliwa z odpadów, a także sieci elektroenergetyczne.

Zaplecze laboratoryjne AGH w Krakowie rozwija się także dzięki ścisłej współpracy z przemysłem i firmami, które wyposażają pracownie w specjalistyczny sprzęt. Przykładami laboratoriów, które powstały dzięki współpracy z przemysłem są:

Niecodzienne badania pączka zostały wykonane miedzy innymi w: Laboratorium Mikro i Nano Tomografii (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej), Laboratorium Geochemii Organicznej i Badań Środowiskowych (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska), Laboratorium Badań Strukturalnych i Właściwości Mechanicznych (Wydział Metali Nieżelaznych), Laboratorium Tomografii Komputerowej (Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami), Laboratorium Analizy Biomarkerów (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji).

Źródło: www.agh.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt